Collaborative Building Information Modelling (BIM) Senior Management Briefing

This course will give you an understanding of the impact of digitization, lean and collaborative approaches on the delivery and use of built assets.

You will appreciate the importance of setting clear purposes and setting priorities for how these are achieved within an implementation strategy.

This course also highlights the importance of placing Collaborative BIM within the current and future project delivery and asset management processes, and information flows, and understanding the principal roles and functions involved.

This course will also provide a review of the business cases and drivers for change across construction and operation of built assets.

How will I benefit?

This course will help you:

  • Appreciate the benefits and opportunities that Collaborative BIM offers
  • Identify any risks and threats associated with Collaborative BIM
  • Relate Collaborative BIM to other industry change agendas
  • Use process improvement to deliver better products and outcomes
  • Develop a Collaborative BIM implementation strategy

Đào tạo trực tiếp: luôn sẵn sàng khi bạn cần

Khi bạn đã sẵn sàng cho việc đào tạo trực tiếp tại văn phòng BSI, chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn.

Khi tất cả chúng ta điều chỉnh thói quen đi lại sau khi kiểm soát dịch, BSI luôn tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo sự chuẩn bị an toàn cho các khóa đào tạo tổ chức tại địa điểm BSI.


Đăng ký sớm cho năm 2023 để được áp dụng chi phí năm 2022

BSI đồng hành cùng các nhân, tổ chức với chi phí ưu đãi - học viên đăng ký bất kỳ khóa đào tạo nào của Học viện BSI 2023 trước ngày 31/12/2022 và thanh toán sẽ được áp dụng mức phí của năm 2022.

Liên hệ đăng ký khóa học ngay hôm nay tại đây hoặc gọi số +84 (28) 3820 0066.

* Chính sách ưu đãi:  

Liên hệ ngay chuyên viên đào tạo BSI để nhận được thông tin ưu đãi áp dụng cho các khách hàng BSI, học viên đăng ký theo nhóm, và các chính sách áp dụng cho từng đối tượng học viên riêng biệt.

Emai ngay hôm nay tại info.vietnam@bsigroup.com hoặc gọi số +84 (28) 3820 0066.