Các khóa đào tạo và
xác nhận năng lực BIM

Các khóa đào tạo và
xác nhận năng lực BIM

Tìm hiểu thêm các giải pháp đào tạo BIM của BSI

 

Tìm hiểu thêm các giải pháp đào tạo BIM của BSI

 
Red Overlay
BIM PQ
BIM PQ
Red Overlay

Mô hình thông tin công trình (BIM) không chỉ là làm việc trong môi trường kỹ thuật số mà còn là việc đảm bảo đội ngũ chuyên trách có kiến thức và năng lực liên quan để triển khai các hoạt động một cách tốt nhất và nỗ lực không ngừng cải thiên hiệu suất công việc.

Cho dù bạn là chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu chính, nhà thầu phụ hay cán bộ quản lý dự án, các khóa đào tạo và chương trình xác nhận năng lực chuyên môn sẽ giúp bạn hiểu và nắm bắt được những cơ hội mà những dịch vụ này mang lại trong môi trường xây dựng áp dụng kỹ thuật số như hiện nay.

Bạn có thể mong muốn tiếp cận phương pháp triển khai BIM trong tổ chức hoặc chuỗi cung ứng, hoặc mở rộng kiến thức BIM trong nội bộ để tất cả các đội ngũ chuyên trách đều có thể hiểu rõ ích lợi của BIM. Hoặc bạn có thể muốn sử dụng bằng cấp BIM được xác nhận bởi BSI để thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm BIM của mình ở những mức độ khác nhau (chuyên viên, chuyên gia) để trấn an nhà tuyển dụng, chuỗi cung ứng của bạn và cũng như tạo lợi thế cho bạn trong các hoạt động đấu thầu trong tương lai.

Hành trình đào tạo BIM của bạn

Chúng tôi có hai lộ trình học tập:

  • Thông tin tài sản
  • Thông tin dự án

Khi bạn đã đạt được chứng nhận đào tạo Chuyên gia có chuyên môn từ BSI và với 3 năm kinh nghiệm liên quan, bạn có thể chọn "được xác nhận năng lực" các kỹ năng của mình. Chương trình đánh giá 3 năm liên tục sẽ cung cấp bằng chứng cho thấy các kỹ năng của bạn dựa trên kinh nghiệm và được cập nhật.

Các khóa đào tạo lộ trình BIM

Khóa đào tạo mô hình thông tin công trình (BIM) - Nguyên tắc cơ bản >

Khóa học này là một phần của lộ trình đào tạo Thông tin Tài sản BIM và Thông tin Dự án BIM.

Mục đích của khóa học này là nâng cao nhận thức và giải thích các nguyên tắc cơ bản của BIM. Khóa học sẽ cho phép các học viên hiểu các khái niệm về BIM và cách Vương quốc Anh đang xây dựng năng lực và cách tiếp cận của mình để cung cấp "BIM Cấp độ 2" cho các cá nhân và tổ chức quan tâm.

 

Khóa học này được thiết kế cho những người mới tham gia BIM, hoặc những người muốn làm mới kiến thức hiện có của mình.

Khóa đào tạo 2 ngày trên lớp

Mô hình thông tin công trình (BIM) - Khóa đào tạo eLearning cơ bản >

Khóa học này là một phần của lộ trình đào tạo Thông tin Tài sản BIM và Thông tin Dự án BIM.

Mục đích của khóa học này là nâng cao nhận thức và giải thích các nguyên tắc cơ bản của BIM. Khóa học sẽ cho phép các học viên hiểu các khái niệm về BIM và cách Vương quốc Anh đang xây dựng năng lực và cách tiếp cận của mình để cung cấp "BIM Cấp độ 2" cho các các nhân và tổ chức quan tâm. 

 

Khóa học eLearning này là lựa chọn tối ưu nếu bạn cần làm mới hoặc cập nhật kiến thức nhưng không thể tham dự một trong những lớp học do giảng viên ướng dẫn hay các khóa đào tạo trực tuyến của chúng tôi.

Khóa đào tạo 1 ngày có sẵn theo yêu cầu

BIM ISO 19650-2: Phân phối dự án >

Khóa học này là một phần của  lộ trình đào tạo thông tin dự án BIM.

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu các quy trình quản lý thông tin cần thiết cho một dự án thiết kế và xây dựng được thực hiện bằng BIM theo ISO 19650 Phần 2: Giai đoạn phân phối dự án. 

 

Khóa học này phù hợp với bất kỳ ai tham gia vào các dự án BIM muốn nâng cao kiến thức và hiểu biết của mình.

Khóa đào tạo 1 ngày trên lớp

Mô hình thông tin công trình (BIM) ISO 19650-3: Khóa đào tạo Quản lý thông tin trong giai đoạn vận hành tài sản >

Khóa học này là một phần của lộ trình đào tạo thông tin tài sản BIM.

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu quy trình quản lý thông tin tài sản được nêu trong ISO 19650-3 và cách các quy trình này liên kết với các phần khác của tiêu chuẩn ISO 19650. Nó tiếp nối từ khóa học các nguyên tắc cơ bản của BIM, khóa này đề cập đến nội dung quản lý thông tin bằng các công cụ BIM.

 

Khóa học này sẽ mang lợi lợi ích cho tất cả mọi người liên quan đến hoạt động quản lý thông tin tài sản BIM và người quản lý cơ sở vật chất làm việc thay mặt cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành tài sản .

Khóa đào tạo 1 ngày trên lớp

BIM ISO 19650-4: Khóa đào tạo trao đổi thông tin >

Khóa học này là một phần của lộ trình đào tạo Thông tin Tài sản BIM và Thông tin Dự án BIM.

Khóa học này sẽ giúp bạn có được những lợi ích của ISO 19650 / UK BIM Framework trao đổi thông tin kỹ thuật số giữa thiết kế/chuỗi cung ứng và khách hàng/nhà điều hành. Khóa học này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình CDE và kiểm tra các sản phẩm cung cấp thông tin trong việc tạo dựng niềm tin của khách hàng và các bên liên quan.

Khóa đào tạo 1 ngày trên lớp

BIM ISO 19650-4: Khóa đào tạo trao đổi thông tin (không bao gồm COBie) >

Khóa học này là một phần của lộ trình học Thông tin Tài sản BIM và Thông tin Dự án BIM.

Khóa học này sẽ giúp bạn có được những lợi ích của ISO 19650/UK BIM Framework trao đổi thông tin kỹ thuật số giữa thiết kế/chuỗi cung ứng và khách hàng/nhà điều hành. Khóa học này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình CDE và kiểm tra các sản phẩm cung cấp thông tin trong việc tạo dựng niềm tin của khách hàng và các bên liên quan.

Khóa đào tạo nội bộ 1 ngày

BIM ISO 19650-5: Bảo mật và BIM >

Khóa học này là một phần của lộ trình học Thông tin Tài sản BIM và Thông tin Dự án BIM.

Khóa học này sẽ giúp bạn tham gia vào các tác động bảo mật phát sinh từ BIM theo ISO 19650. Khóa học sẽ hướng dẫn bạn các nội dung của ISO 19650-5 và cách bảo mật ảnh hưởng đến vai trò của các bên liên quan (khách hàng, chủ sở hữu tài sản, nhà thiết kế, nhà thầu, quản lý cơ sở vật chất, v.v.).

Khóa học này giúp ích cho bất kỳ ai làm việc trong hoạt động BIM muốn nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình về việc thực hiện các quy trình quản lý bảo mật trong ngành xây dựng.

Khóa đào tạo 1 ngày trên lớp

BIM PAS 1192-6: Sức khỏe và An toàn >

Khóa học này là một phần của lộ trình học Thông tin Tài sản BIM và Thông tin Dự án BIM.

Khóa học này nhằm mục đích cung cấp cho những người được giao nhiệm vụ quản lý rủi ro về sức khỏe và an toàn trong môi trường dự án hợp tác xây dựng, kiến thức và kỹ năng để phát triển các kế hoạch thực hiện chi tiết.

 

Khóa học này dành cho các chuyên gia muốn nâng cao kiến thức về thiết kế và thực hiện các kế hoạch an toàn và sức khỏe.

Khóa đào tạo 1 ngày trên lớp

Giải pháp đào tạo BIM

Cộng tác BIM: Khóa đào tạo thực hành Quản lý cấp cao >

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu được lợi ích của số hóa, quy trình tinh gọn và phương pháp tiếp cận hợp tác trong việc phân phối và vận hành các tài sản được xây dựng (tòa nhà và cơ sở hạ tầng). Khóa học cũng sẽ cung cấp một phương pháp tốt để cách khách hàng và chuỗi cung ứng có thể làm việc cùng nhau để quản lý thành công thông tin dự án và tài sản.

Khóa đào tạo nội bộ 1 ngày

Cộng tác BIM: Khóa đào tạo lý thuyết Quản lý cấp cao >

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết về tác động của các phương pháp tiếp cận số hóa, tinh gọn và hợp tác đối với việc phân phối và sử dụng các tài sản được xây dựng. Bạn sẽ nhận biết được tầm quan trọng của việc thiết lập các mục đích rõ ràng và thiết lập các ưu tiên về cách đạt được mục tiêu trong hoạt động số hóa thông qua một chiến lược thực hiện cụ thể.

Khóa đào tạo nội bộ 4 giờ


Tài nguyên