Building Information Modelling (BIM) ISO 19650-3: Information Management in the Operational Phase of the Assets Training Course

BSI BIM training can help support your strategic direction, prove competency, and embed the knowledge of BIM in your organization.

Asset and facility managers, asset contractors and in-house teams responsible for aspects of maintenance will benefit from this BSI course.  It follows BIM fundamentals and provides an understanding of the information management process for asset operation.

Expert trainers take you through the BSI ISO 19650 series, in particular ISO 19650-3 and 19650-2. You will explore information management pathways, information requirements and trigger events, and learn how to establish and maintain the asset information model, combining operational and delivery phase information management using common data environment (CDE) processes.

By the end of the course, you’ll understand both owner/operator and supply-side perspectives and learn how to respond to invitations to tender or requests for service.

How will I benefit?

  • Understand the key information management processes
  • Be able to manage ISO 19650 Parts 2 and 3 in parallel
  • Recognize the role of the asset information model and the need to maintain it
  • Understand how to formulate information requirements for the operational phase of an asset
  • Gain an internationally recognized BSI certificate

Đào tạo trực tiếp: luôn sẵn sàng khi bạn cần

Khi bạn đã sẵn sàng cho việc đào tạo trực tiếp tại văn phòng BSI, chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn.

Khi tất cả chúng ta điều chỉnh thói quen đi lại sau khi kiểm soát dịch, BSI luôn tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo sự chuẩn bị an toàn cho các khóa đào tạo tổ chức tại địa điểm BSI.


Đăng ký sớm cho năm 2023 để được áp dụng chi phí năm 2022

BSI đồng hành cùng các nhân, tổ chức với chi phí ưu đãi - học viên đăng ký bất kỳ khóa đào tạo nào của Học viện BSI 2023 trước ngày 31/12/2022 và thanh toán sẽ được áp dụng mức phí của năm 2022.

Liên hệ đăng ký khóa học ngay hôm nay tại đây hoặc gọi số +84 (28) 3820 0066.

* Chính sách ưu đãi:  

Liên hệ ngay chuyên viên đào tạo BSI để nhận được thông tin ưu đãi áp dụng cho các khách hàng BSI, học viên đăng ký theo nhóm, và các chính sách áp dụng cho từng đối tượng học viên riêng biệt.

Emai ngay hôm nay tại info.vietnam@bsigroup.com hoặc gọi số +84 (28) 3820 0066.