Building Information Modelling (BIM) Fundamentals Training Course

This two-day course explains why the UK government has adopted ‘Collaborative BIM’ to reduce waste in construction and asset management. It will help you to understand BIM from different perspectives and in different contexts, in line with BS EN ISO 19650.

If you’re a construction or asset management professional, this course will help you to adopt UK BIM implementation. You’ll learn the terminology relating to BIM and gain an understanding of the ‘Information Delivery Cycle’ in line with ISO 19650-1. 

Choose to learn live online or in person in a classroom. By the end of this step on your learning journey, you’ll understand the importance of BIM implementation, related roles and responsibilities and the next steps to take to put it all into practice. 

How will I benefit?

  • Gain knowledge of the standards, tools and documents for BIM implementation
  • Understand related roles, responsibilities and a framework for better security
  • Understand the context of BIM implementation for your own organization
  • Make an action plan to put it into practice
  • Gain an internationally recognized BSI certificate

Đào tạo trực tiếp: luôn sẵn sàng khi bạn cần

Khi bạn đã sẵn sàng cho việc đào tạo trực tiếp tại văn phòng BSI, chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn.

Khi tất cả chúng ta điều chỉnh thói quen đi lại sau khi kiểm soát dịch, BSI luôn tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo sự chuẩn bị an toàn cho các khóa đào tạo tổ chức tại địa điểm BSI.


Đăng ký sớm cho năm 2023 để được áp dụng chi phí năm 2022

BSI đồng hành cùng các nhân, tổ chức với chi phí ưu đãi - học viên đăng ký bất kỳ khóa đào tạo nào của Học viện BSI 2023 trước ngày 31/12/2022 và thanh toán sẽ được áp dụng mức phí của năm 2022.

Liên hệ đăng ký khóa học ngay hôm nay tại đây hoặc gọi số +84 (28) 3820 0066.

* Chính sách ưu đãi:  

Liên hệ ngay chuyên viên đào tạo BSI để nhận được thông tin ưu đãi áp dụng cho các khách hàng BSI, học viên đăng ký theo nhóm, và các chính sách áp dụng cho từng đối tượng học viên riêng biệt.

Emai ngay hôm nay tại info.vietnam@bsigroup.com hoặc gọi số +84 (28) 3820 0066.