Dấu CEN

Đề án dấu CEN đối với van tản nhiệt (TRVs) cung cấp xác nhận bên thứ ba cam kết từ nhà sản xuất có thể được nhận ra nhiều nhất để đáp ứng yêu cầu được bao gồm trong tiêu chuẩn Châu Âu EN 215 và HD 1215.

Kiểm tra và bài thi nghiêm ngặt

Các nhà sản xuất được yêu cầu giao nộp mẫu TRVs cho cuộc kiểm tra nghiêm ngặt và thử nghiệm bởi một trong những phòng thí nghiệm được công nhận từ đề án và vận hành hệ thống để đảm bảo chất lượng nhất quán trong sản xuất.

Các mẫu sản xuất được giao cho việc thử nghiệm để đảm bảo sự tuân thủ hoàn toàn liên quan đến nguyên vật liệu, thiết kế và thi công, chức năng, chiều hướng, và các yêu cầu được chỉ rõ trong tiêu chuẩn EN liên quan. Báo cáo được đưa ra và nêu chi tiết kết quả tất cả các cuộc thử nghiệm được thể hiện trong sản xuất.

BSI-  Thành viên tham gia chứng nhận Vương quốc Anh

BSI là thành viên tham gia chứng nhận từ Anh cho đề án này. Đề nghị cho các quyền sử dụng dấu CENCER có thể được tạo ra thông qua chứng nhận sản phẩm BSI.

BSI sắp xếp đánh giá hệ thống chất lượng nhà sản xuất để đảm bảo tất cả TRVs luôn luôn đáp ứng tiêu chuẩn đặt ra. Đối với nhà sản xuất đã nắm trong tay chứng chỉ EN ISO 9000 được công nhận đối với sản xuất TRVs thì điều này có thể được đưa vào xem xét trong đánh giá BSI.


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Với tư cách là cơ quan được Chỉ định, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các sản phẩm và thiết bị đáp ứng nhiều chỉ thị và chương trình chứng nhận sản phẩm.

  • Kinh nghiệm - BSI là một trong những Cơ quan được Chỉ định toàn diện và được tôn trọng nhất thế giới với chuyên môn và kinh nghiệm vô song trong việc giúp đỡ khách hàng của mình thông qua các quá trình thường phức tạp này.
  • Có thể tiếp cận và sẵn sàng - đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi để giúp bạn tuân thủ các nhu cầu chứng nhận sản phẩm đã chọn của bạn
  • Tốc độ tiếp cận thị trường - chuyên môn chuyên môn của chúng tôi có nghĩa là BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ đưa ra thị trường với tốc độ nhanh nhất hiện có, mang lại cho bạn lợi thế và khởi đầu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của bạn.
  • Tiếp cận thị trường - với tư cách là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn tiếp cận các thị trường và chiều hướng kinh doanh trên khắp thế giới thông qua mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu và 120 thị trường quốc tế.