Chứng nhận sản phẩm thiết bị bảo vệ cá nhân

Khi sự an toàn và chất lượng là quan trọng nhất, hãy tin tưởng vào dấu Kitemark™ của BSI

Chúng tôi hiểu sự phức tạp và tính cạnh tranh của ngành PPE, và các thử thách mà việc này đem lại cho các doanh nghiệp đang mong muốn cải tiến tỷ suất, giảm chi phí và duy trì chất lượng. Cho dù quý khách đang sản xuất mũ bảo hộ, găng tay bảo hộ, dụng cụ bảo vệ mắt, dây đai bảo hộ, dụng cụ bảo vệ tai, giày dép bảo hộ hoặc dụng cụ bảo hộ thể thao, chúng tôi có sự chuyên môn để hỗ trợ quý khách đáp ứng các yêu cầu kiểm nghiệm và chứng nhận.

Các nhà sản xuất sản phẩm PPE nổi tiếng nhất trên thế giới sử dụng dịch vụ kiểm nghiệm và chứng nhận độc lập bên thứ ba của BSI. Chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi là hàng đầu thế giới. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm kiểm nghiệm và xác nhận trực tiếp tại giai đoạn phát triển sản phẩm, cung cấp bằng chứng mà quý khách cần để lấy Dấu CE cho các sản phẩm, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho quý khách với dấu Kitemark của BSI.

Lợi thế thương mại của quý khách:

Ngày càng có nhiều hàng nhập khẩu rẻ hơn đi vào thị trường, đôi khi với chất lượng không đáng tin cậy. Nếu quý khách đang tìm cách tạo sự khác biệt cho các sản phẩm của mình, nâng cao mức độ nhận biết và sự tin tưởng vào thương hiệu của quý khách, và tiếp cận các thị trường mới, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Dấu Kitemark của BSI trấn an các nhà đầu cơ và người dùng cuối và phản ánh sự cam kết của quý khách đối với các sản phẩm chất lượng, an toàn. Thúc đẩy sản phẩm và thương hiệu của quý khách bằng cách sử dụng dấu Kitemark của BSI như một công cụ mạnh mẽ để tạo sự khác biệt. 80% khách hàng nói với chúng tôi rằng họ đã cải tiến danh tiếng doanh nghiệp của họ với dấu Kitemark của BSI.

Tìm hiểu thêm về dấu Kitemark của BSI

Lợi thế kỹ thuật của bạn:

Chúng tôi là những chuyên gia có kiến thức và chuyên môn để giúp quý khách đưa sản phẩm ra thị trường. Chúng tôi nỗ lực để cập nhật các thay đổi về tiêu chuẩn và quy định có thể ảnh hưởng đến sản phẩm cho tất cả các khách hàng của chúng tôi.

Ngay từ lúc phát triển sản phẩm mới, chúng tôi cung cấp dịch vụ xác nhận và kiểm nghiệm trực tiếp để quý khách có thể kiểm tra xem sản phẩm của mình đang có kết quả như thế nào ở giai đoạn phát triển.

Là Đơn vị Công Bố cho Chỉ thị PPE (89/686 / EEC), chúng tôi cung cấp cho quý khách bằng chứng mà quý khách cần để củng cố Tuyên bố Kết quả thực hiện việc chứng nhận dấu CE.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận dấu CE

Ngoài ra, dấu Kitemark của BSI cung cấp cho quý khách, doanh nghiệp của quý khách và khách hàng của quý khách sự cam đoan rằng chất lượng và sự an toàn của sản phẩm sẽ được duy trì, với các cuộc đánh giá và kiểm nghiệm mẫu liên tục. 80% khách hàng nói với chúng tôi rằng họ đã cải tiến được chất lượng sản xuất với dấu Kitemark của BSI.

Tải tài liệu của chúng tôi để xem toàn bộ danh sách các tiêu chuẩn PPE mà BSI có thể chứng nhận và kiểm nghiệm (PDF)