Chỉ thị đối với thang máy 95/16/EC

BSI là cơ quan thông báo về chỉ thị đối với thang máy, thông qua việc giám định và công nhận từ chúng tôi bạn có thể chắc chắn hệ thống thang máy hoặc các linh kiện có thể vận hành trong trạng thái an toàn nhất và tin cậy nhất.

Đối với các sản phẩm có ý định được bán trên bất cứ quốc gia thành viên nào từ Hội đồng Châu Âu, việc tuân thủ Chỉ thị đối với việc bán thang máy và các thiết bị an toàn thang máy là điều bắt buộc kể từ 01/7/1999.

Chỉ thị này là các yêu cầu hợp pháp được soạn thảo bởi Nghị viện Châu Âu ở Brussels. Mỗi thành viên hội đồng sau đó được yêu cầu chấp nhận Chỉ thị trong các văn bản luật quốc gia. Điều này được hoàn thành ở Anh theo luật pháp 1997 số 831 ‘ Quy định thang máy 1997’, có hiệu lực từ ngày 01/7/1997, thời gian hiệu lực 2 năm cho ngành công nghiệp để áp dụng Chỉ thị trước khi nó trở thành bắt buộc. Bằng chứng sự tuân thủ Chỉ thị được thể hiện bởi các nhà sản xuất (hoặc đại lý) về linh kiện bảo hộ hoặc nhân viên lắp đặt thang máy được dán nhãn hiệu CE trên sản phẩm.

Mục đích Chỉ thị là để làm giảm thiểu rào cản thương mại trong các thành viên từ tổ chức và để duy trì yêu cầu An toàn và sức khỏe ở mức cao hơn.

Chỉ thị bao gồm các linh kiện bảo hộ và toàn bộ thang máy cũng như bao gồm sản xuất và lắp đặt thang máy. Vì vậy chỉ thị áp dụng cho cả nhà sản xuất lẫn nhân viên lắp đặt thang máy.

 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Với tư cách là cơ quan được Chỉ định, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các sản phẩm và thiết bị đáp ứng nhiều chỉ thị và chương trình chứng nhận sản phẩm.

  • Kinh nghiệm - BSI là một trong những Cơ quan được Chỉ định toàn diện và được tôn trọng nhất thế giới với chuyên môn và kinh nghiệm vô song trong việc giúp đỡ khách hàng của mình thông qua các quá trình thường phức tạp này.
  • Có thể tiếp cận và sẵn sàng - đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi để giúp bạn tuân thủ các nhu cầu chứng nhận sản phẩm đã chọn của bạn
  • Tốc độ tiếp cận thị trường - chuyên môn chuyên môn của chúng tôi có nghĩa là BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ đưa ra thị trường với tốc độ nhanh nhất hiện có, mang lại cho bạn lợi thế và khởi đầu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của bạn.
  • Tiếp cận thị trường - với tư cách là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn tiếp cận các thị trường và chiều hướng kinh doanh trên khắp thế giới thông qua mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu và 120 thị trường quốc tế.