Quy định về các sản phẩm xây dựng (CPR)

Quy định về các sản phẩm xây dựng (CPR) được thông qua bởi Ủy ban Châu Âu và Chính phủ Anh, thay thế chỉ thị về các sản phẩm xây dựng (CPD). Kết quả việc thay đổi đó chính là nhãn hiệu CE nhanh chóng trở thành yêu cầu bắt buộc ở Anh. Các nhà sản xuất và nhập khẩu phải đợi đến tháng 7/2013 mới có thể đảm bảo rằng các sản phẩm xây dựng của họ đáp ứng yêu cầu về nhãn hiệu CE Quy định mới.

Theo như Quy định, yêu cầu nhãn hiệu CE sẽ áp dụng cho:

“bất cứ sản phẩm hoặc công cụ nào được sản xuất và bày bán trên thị trường tổ chức trong thời gian dài tại các công trình xây dựng hoặc các bộ phận và hoạt động đánh giá về những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công trình xây dựng trong mối quan hệ với các yêu cầu cơ bản đối với công trình xây dựng”

Vì vậy bất cứ sản phẩm nào không vượt qua định nghĩa đó trên thị trường từ năm 2013 và được bao hàm bởi một tiêu chuẩn hài hòa, sẽ phải đính kèm một tờ khai hoạt động và sẽ phải hiển thị nhãn hiệu CE. 

Việc chuyển đổi tới CPR xây dựng trên sự thành công CPD, cho phép các vật liệu xây dựng được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn hài hòa và hợp pháp trên thị trường ở bất cứ nơi đâu thuộc khu vực kinh tế Châu Âu.

CPR ảnh hưởng tới bạn như thế nào?

Nếu bạn sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm trong phạm vi Quy định, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận các sản phẩm đó tuân thủ Quy định và hiển thị nhãn hiệu CE, trước khi chúng có thể tiêu thụ ở Anh và Châu Âu.

Trách nhiệm bảo đảm sản phẩm đúng tính năng cho ứng dụng cụ thể tùy thuộc về các nhà thiết kế xây dựng, nhà thầu và các nhà chức trách địa phương, cũng như các nhà sản xuất và nhập khẩu; họ được yêu cầu cung cấp những minh chứng kiểm tra cần thiết..

BSI có thể giúp bạn chuẩn bị cho CPR như thế nào?

Dấu uy tín Kitemark có thể giúp bạn chuẩn bị cho năm 2013, khi nhãn hiệu CE trở thành bắt buộc theo Các quy định về Vật liệu xây dựng. Chứng nhận dấu Kitemark vượt ra khỏi những yêu cầu cơ bản nhãn hiệu CE và chứng minh chất lượng cũng như sự tin cậy của sản phẩm. Dấu Kitemark bao gồm các dạng bài kiểm tra đầu vào yêu cầu nhãn hiệu CE, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng bạn cần phải tuân thủ quy định mới. 

Tìm hiểu nhiều hơn về những quy định mới đối với xây dựng

Chúng tôi có thể cung cấp những lời khuyên từ các chuyên gia về yêu cầu CPR cũng như ứng dụng của nó đối với vật liệu xây dựng. Để tìm hiểu về việc các dịch vụ chứng nhận và kiểm tra chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào trong việc tuân thủ CPR; xin vui lòng gửi thư điện tử đến info.vietnam@bsigroup.com

 

Bởi vì BSI là cơ quan thông báo về Chỉ thị đối với sản phẩm xây dựng, chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị cho những quy định về sản phẩm xây dựng bằng nhãn hiệu CE trên các sản phẩm ngay bây giờ.

Khi ngày càng nhiều các tiêu chuẩn hài hòa Châu Âu được xuất bản, nhãn hiệu CE có thể áp dụng đối với một lượng lớn các sản phẩm xây dựng theo chỉ thị về các sản phẩm xây dựng (CPD

 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Với tư cách là cơ quan được Chỉ định, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các sản phẩm và thiết bị đáp ứng nhiều chỉ thị và chương trình chứng nhận sản phẩm.

  • Kinh nghiệm - BSI là một trong những Cơ quan được Chỉ định toàn diện và được tôn trọng nhất thế giới với chuyên môn và kinh nghiệm vô song trong việc giúp đỡ khách hàng của mình thông qua các quá trình thường phức tạp này.
  • Có thể tiếp cận và sẵn sàng - đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi để giúp bạn tuân thủ các nhu cầu chứng nhận sản phẩm đã chọn của bạn
  • Tốc độ tiếp cận thị trường - chuyên môn chuyên môn của chúng tôi có nghĩa là BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ đưa ra thị trường với tốc độ nhanh nhất hiện có, mang lại cho bạn lợi thế và khởi đầu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của bạn.
  • Tiếp cận thị trường - với tư cách là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn tiếp cận các thị trường và chiều hướng kinh doanh trên khắp thế giới thông qua mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu và 120 thị trường quốc tế.