Danh mục VerifEye™ của BSI

Danh mục VerifEye™ của BSI

Biết được nhà cung cấp của bạn thực sự là ai, ở đâu và bảo vệ thương hiệu của bạn.

Biết được nhà cung cấp của bạn thực sự là ai, ở đâu và bảo vệ thương hiệu của bạn.

Red Overlay
Red Overlay

Với nhà cung cấp

  • Củng cố lòng tin – Chứng minh với người mua rằng doanh nghiệp, hồ sơ của bạn là thật và đã được xác minh, có thể kiểm tra qua mã QR hiển thị trên chứng nhận BSI
  • Lợi thế cạnh tranh – Quảng bá dịch vụ và sản phẩm trên toàn cầu, cho phép thẩm định, đánh giá chất lượng và cho biết trạng thái cung ứng ưu tiên nhanh hơn
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí – Tận dụng các chứng nhận và thông tin xác thực doanh nghiệp hiện có của bạn để giảm bớt yêu cầu về kiểm toán đánh giá sơ bộ nhà cung cấp
  • Tăng mức độ được ưa chuộng của thương hiệu – liên kết thương hiệu với BSI, Sắc lệnh Hoàng gia và trạng thái của chúng tôi với tư cách là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên trên thế giới sẽ giúp tăng lòng tin đối với thương hiệu của bạn của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Với người mua và người chỉ định

  • Tăng tính minh bạch – có toàn quyền xem hồ sơ, cơ sở và chứng nhận của nhà cung cấp
  • Bảo vệ thương hiệu và giảm thiểu rủi ro – đảm bảo bạn làm việc với các nhà cung cấp được xác nhận
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí – giảm chi phí đào tạo hội nhập cho nhà cung cấp và khen thưởng các nhà cung cấp được vinh danh là nhà cung cấp minh bạch và áp dụng các chứng nhận đẳng cấp hàng đầu
  • Quản lý hồ sơ nhà cung cấp – an tâm về việc bạn sẽ có toàn quyền truy xuất nguồn gốc hồ sơ của nhà cung cấp đang hoạt động và cả nhà cung cấp của nhà cung cấp, tăng Khả năng linh hoạt cho chuỗi cung ứng của bạn
  • Có một cách nhanh chóng và dễ dàng để xác minh hồ sơ của nhà cung cấp đó là sử dụng mã QR ghi trên chứng nhận