Dịch vu xác thực thông tin của BSI

Dịch vu xác thực thông tin của BSI

Dịch vụ xác thực thông tin - nâng cao sự tin cậy cho doanh nghiệp của bạn

Dịch vụ xác thực thông tin - nâng cao sự tin cậy cho doanh nghiệp của bạn

Red Overlay
VerifEye logo
VerifEye logo
Red Overlay

Các dịch vụ xác thực thông tin của chúng tôi hỗ trợ bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Là đối tác đáng tin cậy, chúng tôi có thể xác thực các sản phẩm hoặc quá trình theo tiêu chuẩn Anh, các tiêu chuẩn quốc tế hoặc các yêu cầu về kết quả hoạt động cụ thể của Doanh nghiệp.

Tại sao cần xác thực thông tin với BSI

Chuyên môn: chúng tôi là các chuyên gia chứng nhận, khách hàng của bạn có thể an tâm rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình của bạn đã được kiểm tra kỹ lưỡng

Linh hoạt: Bạn có thể đưa ra thông tin kỹ thuật riêng của mình, tiêu chuẩn hoặc các yếu tố của tiêu chuẩn mà bạn cần được xác thực.

Sự tự tin: chứng nhận xác thực thông tin sẽ tạo sự tin cậy vào khả năng của Doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng