Trách nhiệm Xã hội SA8000

Trách nhiệm Xã hội SA8000

Đảm bảo nhân viên của bạn đạt được sự thỏa thuận công bằng.

Đảm bảo nhân viên của bạn đạt được sự thỏa thuận công bằng.

Red Overlay
Red Overlay

Trách nhiệm Xã hội SA8000

Các Tổ chức Phi Chính phủ (NGO) và các nhà phân tích đầu tư rà soát các tổ chức để đánh giá các tiêu chuẩn tối thiểu được tôn trọng tại nơi làm việc và đảm bảo người lao động đang nhận được sự công bằng thỏa đáng.


Trách nhiệm Xã hội SA8000 là gì?

Các Tổ chức Phi Chính phủ, các nhà phân tích đầu tư và bên liên quan khác, bao gồm cả nhân viên, đang ngày càng đánh giá cam kết tổ chức của bạn để đảm bảo một môi trường làm việc công bằng và hợp lý, hoạt động kinh doanh minh bạch.

Theo xu hướng chung này có nghĩa là tổ chức của bạn sẽ được kêu gọi nhiều và nhiều hơn nữa để thể hiện trách nhiệm xã hội.

Các tiêu chuẩn toàn cầu được công nhận rộng rãi nhất cho viêc quản lý nhân quyền tại nơi làm việc là Trách nhiệm Xã hội Quốc tế SA8000. Đây là tiêu chuẩn có thể đánh giá đầu tiên, thích hợp cho các tổ chức thuộc mọi quy mô ở bất cứ nơi nào trên thế giới, và cung cấp khuôn mẫu cho việc đảm bảo tất cả các bên liên quan rằng trách nhiệm xã hội đang được bạn quản lý.

Được những lợi ích gì?

  • Đạt được cách thực hiện tốt nhất trong công việc đạo đức, thương mại và hoạt động
  • Tham gia và khuyến khích nhân viên bạn với tinh thần được cải thiện.
  • Giới thiệu rõ ràng hơn cách bạn hoạt động kinh doanh
  • Duy trì tình hình kinh doanh hiện tại, thu hút khách hàng và các nhà đầu tư mới
  • Đạt công nhận là tổ chức xã hội có trách nhiệm

Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.