Carbon Trung tính PAS 2060

Carbon Trung tính PAS 2060

Minh họa cho Carbon Trung tính của bạn

Minh họa cho Carbon Trung tính của bạn

Red Overlay
Red Overlay

Carbon Trung tính PAS 2060

Ngoài xác nhận doanh nghiệp bạn là carbon trung tính. Bạn có thể cung cấp các xác nhận uy tín với Đặc điểm kỹ thuật PAS 2060 quốc tế để chứng minh carbon trung tính – cho phép cải thiện chứng nhận về môi trường bạn với sự chính xác và minh bạch


Tại sao tôi cần PAS 2060?

Chiến lược biến đổi khí hậu rất quan trọng cho cả chính phủ lẫn ngành công nghiệp. Khi thực hiện các biện pháp giảm thiếu biến đổi khí hậu hiệu quả, khả năng phân biệt giữa yêu cầu thực tế và sai lệch carbon trung tính rất quan trọng. PAS 2060 có thể giúp bạn cắt giảm nghi ngờ, duy trì lòng tin nỗ lực để quản lý và giảm khí thải nhà kính. Thêm vào đó, PAS 2060 áp dụng cho tất cả các kiểu tổ chức. Điều này có nghĩa là bạn có thể đạt được carbon trung tính trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm xây dựng, vận chuyển, sản xuất, dây chuyền sản phẩm và sự kiện.


Những lợi ích PAS 2060?

  • Đáp ứng kỳ vọng bởi khách hàng, các bên liên quan, ngành công nghiệp và pháp lý
  • Gỉam khí thải nhà kính và đo lường dấu chân carbon 
  • Xác định khu vực kém hiệu quả và cải thiện hiệu suất tổng thể
  • Tiết kiệm chi phí bằng cách giảm năng lượng tiêu thụ các hóa đơn
  • Đạt được uy tín với tuyên bố carbon trung tính chính xác.

Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm trước và hiện đang dẫn đầu thị trường. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 80.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 150 quốc gia để đạt được lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với Tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm thành viên trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp.