Dịch vụ chuyên nghiệp

Dịch vụ chuyên nghiệp

Red Overlay
Dịch vụ chuyên nghiệp
Dịch vụ chuyên nghiệp
Red Overlay

Thông tin chuyên sâu mới nhất về các dịch vụ chuyên nghiệp

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các kế toán viên, chuyên gia tư vấn, kiến trúc sư, công ty luật và các ngành nghề khác để giúp họ cung cấp dịch vụ cạnh tranh nhất cho khách hàng chứ không chỉ dừng lại ở việc quản lý doanh nghiệp của chính họ.

Các tiêu chuẩn, chương trình đào tạo và chứng nhận ISO

BSI đã và đang trợ giúp các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp, cả lớn và nhỏ, quản lý rủi ro và cải tiến hiệu quả hoạt động bằng tiêu chuẩn trong hơn 100 năm qua. 

Mua tiêu chuẩn, tìm hiểu qua một trong những khóa đào tạo của chúng tôi hoặc phấn đấu đạt được chứng nhận ISO với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. 

 • Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001 có thể giúp bạn không ngừng cải tiến mối quan hệ hợp tác với khách hàng, để hợp lý hóa hoạt động và giảm chi phí. 
  Thông tin thêm về ISO 9001
 • Tiêu chuẩn An toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 có thể giúp nhân viên và các bên liên quan thấy rằng bạn coi trọng và đặt phúc lợi của họ lên trên. Dù tại nơi thi công trực tiếp hay khi ở văn phòng, khi ghé thăm khách hàng, bạn đều có thể ngăn ngừa thương tích và bệnh nghề nghiệp. 
  Thông tin thêm về ISO 45001
 • Tiêu chuẩn Quản lý bảo mật thông tin ISO 27001 có thể giúp bạn bảo vệ tài sản thông tin và cả dữ liệu nhạy cảm của khách hàng để luôn đảm bảo an toàn và bảo mật. 
  Thông tin thêm về ISO 27001
 • Tiêu chuẩn Quản lý môi trường ISO 14001 có thể giúp bạn phát triển bền vững hơn và nhận được nhiều việc hơn. 
  Thông tin thêm về ISO 14001
 • Tiêu chuẩn Quản lý kinh doanh liên tục ISO 22301 có thể giúp bạn quản lý rủi ro và cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách liên tục, không bị gián đoạn. 
  Thông tin thêm về ISO 22301

Dịch vụ

BSI có thể hợp tác với bạn để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi có rất nhiều dịch vụ, từ các dự án quốc tế đến chuyên môn an ninh mạng để giúp giải quyết những thách thức mà bạn thường phải đối mặt.