Taị sao chứng nhận sản phẩm với BSI?

Viện tiêu chuẩn Anh, một tổ chức độc lập được thành lập hơn 100 năm trước và là chủ sở hữu dấu Uy tín Kitemark, có kinh nghiệm trong việc thiết lập thực hiện tất cả các loại tiêu chuẩn, cả ở Anh và toàn cầu; hiện nay chúng tôi hoạt động ở hơn 100 quốc gia. BSI là thương hiệu lớn trong kinh doanh ở Anh với biểu tượng Kitemark được công nhận bởi 82 % dân số trưởng thành ở Anh.


Di sản

Lịch sử chúng tôi và đội ngũ nhân viên chuyên môn đã làm nên sự khác biệt với các tổ chức chứng nhận và thử nghiệm khác, BSI luôn luôn tiên phong trong ngành chứng nhận và thử nghiệm, làm việc với tất cả các tổ chức ở mọi hình thức để giúp họ phát triển, phân phối sản phẩm tuân thủ và để chứng minh chất lượng sản phẩm của họ.


Tính thống nhất

Là cơ quan chứng nhận được công nhận hoàn toàn bởi UKAS, BSI có thể đảm bảo rằng các lợi ích chứng nhận đáp ứng kỳ vọng bạn thông qua việc thử nghiệm và chứng nhận đối với các tiêu chuẩn Anh, tiêu chuẩn Châu Âu, hoặc các tiêu chuẩn quốc tế cũng như các thông số kỹ thuật chính các nhà sản xuất. Chúng tôi nắm trong tay tư cách cơ quan thông báo cho 17 Chỉ thị Châu Âu và cũng quen thuộc với các yêu cầu tiếp cận thị trường hầu hết các quốc gia trên thế giới.

BSI là tổ chức duy nhất nổi tiếng thế giới có thể bảo đảm bản quyền cho dấu Kitemark, là biểu tượng cho sự tin tưởng, tính thống nhất kể từ năm 1903.

Đội ngũ chúng tôi có hơn 270 người cung cấp chuyên môn cấp thế giới, cải tiến sản phẩm, dịch vụ và mối quan hệ thương mại toàn cầu. Chúng tôi giúp đỡ hàng nghìn tổ chức để mở ra thị trường mới, tối đa hóa tiềm năng các thị trường hiện tại và quản lý rủi ro, chính vì vậy làm cho họ thành công hơn và cho phép tạo nên sự khác biệt thực sự đối với việc kinh doanh và khách hàng.

Triết lý cốt lõi là làm việc theo nhóm: chúng tôi làm việc với khách hàng để giúp họ đạt được mục tiêu bằng cách cung cấp đánh giá kỹ thuật và các bài kiểm tra tính hữu hình sản phảm, linh kiện và các quy trình, ở mọi giai đoạn vòng tròn sản phẩm. Chúng tôi cũng phát triển các đề án chất lượng đối với các dịch vụ và phát hành chứng nhận gồm các lĩnh vực như chất lượng, tính công bằng và dịch vụ khách hàng.


Độc lập

Một trong những điểm mạnh chính BSI là sự độc lập. Chúng tôi không thuộc quyền sở hữu chính phủ, công nghiệp và các bên liên quan, điều này có nghĩa rằng chúng tôi có quyết định hoàn toàn về việc thử nghiệm và chứng nhận chúng tôi. Chúng mang lại cho các cuộc đánh giá nhiều quyền hạn hơn bất cứ đánh giá từ một tổ chức nào đó có mối quan tâm trong việc thúc đẩy nhân viên tổ chức đó.

Tính công bằng cũng là điều quan trọng đối với các đề án tự nguyện như dấu Kitemark, nơi người mua có thể nhìn thấy sự cam kết các nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ để đem lại sự an toàn và chất lượng ở mọi thời điểm.


Có được lợi thế cạnh tranh với kiến thức và chuyên môn BSI

Thông qua kiến thức và chuyên môn chúng tôi, BSI có thể cung cấp sự hợp tác lý tưởng để giúp công ty bạn gia tăng giá trị đối với doanh nghiệp

  • Tiếp cận thị trường – Chia thành các thị trường mới
  • Phát triển thị trường
  • Tốc độ thị trường
  • Quản lý rủi ro
  • Sự khác biệt sản phẩm
  • Quản lý tuân thủ – BSI đem lại hướng dẫn thông qua quy trình thiết kế và sản xuất
  • Lợi thế cạnh tranh
  • Niềm tin khách hàng – với sự độc lập tin cậy toàn cầu và danh tiếng BSI 
  • Danh tiếng và sự tôn trọng – chứng nhận và đảm bảo được cung cấp bởi Cơ quan thông báo, bên thứ ba độc lập và được tôn trọng về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các yêu cầu chỉ thị.

Vai trò cơ quan thông báo

Vai trò chính cơ quan thông báo là cung cấp dịch vụ đánh giá tính phù hợp đối với các điều kiện được đặt ra trong Chỉ thị phương pháp mới để hỗ trợ nhãn hiệu CE. Điều này thông thường nghĩa là đánh giá tính phù hợp nhà sản xuất đối với các yêu cầu cần thiết được liệt kê trong mỗi chỉ thị.

Đánh giá tính phù hợp có thể là thẩm tra, đảm bảo chất lượng, xác nhận thành phần, kiểm tra loại hình hoặc kiểm tra thiết kế, hoặc kết hợp tất cả những điều trên. Thông báo là quy trình, ở đó các Bang thành viên thông báo cho Hội đồng về cơ quan nào đó đáp ứng các yêu cầu như kiến thức, kinh nghiệm, tính độc lập, nguồn lực, để thực hiện đánh gía. Hội đồng sau đó sẽ ban hành tên các tổ chức thông báo trên Tờ báo Chính thức.


Chứng nhận UKAS

BSI với tư cách là chủ chứng nhận UKAS (Dịch vụ chứng nhận Vương Quốc Anh) cho chính các dịch vụ hiện thời BSI. 

UKAS đánh giá các phòng thí nghiệm dựa trên các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, tiêu chuẩn này thay thế các tiêu chuẩn trước ISO Hướng dẫn 25 và EN 45001.

Phòng thí nghiệm đang tìm kiếm chứng nhận UKAS phải làm hài lòng các Giám đốc đánh giá UKAS và các thẩm định viên độc lập về việc tổ chức đó phải có năng lực kỹ thuật và vận hành hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt.

Sau khi đánh giá thành công, UKAS sẽ phát hành tiến trình chứng nhận đối với phòng thí nghiệm, qua đó chỉ rõ những bài kiểm tra và hiệu chuẩn phòng thí nghiệm được chứng nhận, và UKAS phần nào nên phát hành chứng chỉ, báo cáo dán nhãn hiệu chuẩn hoặc kiểm tra UKAS.

Để đảm bảo lợi ích khách hàng cần xác định rõ ràng trong đơn đặt hàng của họ rằng Báo cáo hoặc Chứng chỉ thử nghiệm hay hiệu chuẩn UKAS được yêu cầu cho các phần việc được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm được chứng nhận UKAS.