Tại sao chọn Kitemark

Độc quyền cho BSI, Kitemark là biểu tượng chứng nhận tự nguyện cho thấy sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn ứng dụng, tiêu chuẩn tương ứng Anh, Châu Âu, tiêu chuẩn được công nhận khác về chất lượng, an toàn, hiệu quả và tin cậy. 


Sự hiểu biết thị trường Kitemark

 • Kitemark được công nhận bởi 82% dân số trưởng thành tại Anh
 • Kitemark được công nhận bởi 78% người trong độ tuổi từ 18 đến 24
 • 73% các khách hàng sử dụng sản phẩm chứng nhận Kitemark nói Kitemark đã giúp họ dành được nhiều hơn những mối làm ăn, bán được nhiều hơn cho các khách hàng thân thiết*
 • 75%* người lớn ở Anh chia sẻ rằng nhờ vào sự hiện diện Kitemark để họ lựa chọn các sản phẩm
 • 93% dân số trưởng thành ở Anh tin tưởng sản phẩm Kitemark an toàn

Các lợi ích Kitemark

Người tiêu dùng biết đến Kitemark:

TIN CẬY: 88% có nhiều niềm tin hơn vào các sản phẩm Kitemark

Ý ĐỊNH MUA SẮM: 80% nói họ sẽ mua các sản phẩm Kitemark trong tương lai

VẬN ĐỘNG: 73% sẵn sàng giới thiệu về sản phẩm Kitemark

GIÁ CAO: 69% sẵn sàng chi nhiều hơn cho các sản phẩm Kitemark 

DANH TIẾNG: 88% tin sản phẩm Kitemark xuất xứ từ công ty danh tiếng

LỰA CHỌN: 75% tin sự hiện diện Kitemark làm họ dễ dàng lựa chọn giữa các sản phẩm hơn

AN TOÀN: 93% tin rằng sản phẩm Kitermark an toàn hơn

BẢO ĐẢM: 89% chia sẻ họ tin tưởng sản phẩm Kitemark hơn những sản phẩm khác

CHẤT LƯỢNG: 91% nói rằng Kitemark mang lại cho họ sự đảm bảo về chất lượng

TRUNG THỰC: 83% nói Kitemark trung thực, chính hãng

SỰ THÔNG MINH: 77% tin Kitemark cho họ thấy họ đã tiêu dùng một cách thông minh 

*Nguồn: GfK NOP Khảo sát khách hàng- tháng 7 năm 2006


Tại sao là Kitemark?

Kitemark đại diện cho chất lượng, an toàn, tin cậy vì vậy nếu sản phẩm mang biểu tượng Kitemark, khách hàng sẽ biết nó được thử nghiệm thường xuyên một cách độc lập trên cơ sở, nó sẽ cho thấy chất lượng vượt trội.

Kitemark đã nhiều năm được xem là biểu tượng hàng đầu Vương quốc Anh về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, mang lại những lợi ích thực tế, có thể nhìn thấy được với các nhà chứng nhận. 

 • Giảm rủi ro - Kitemark chứng minh, hỗ trợ khảo sát tiền khả thi, nhiệm vụ chăm sóc ngành công nghiệp, nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng. 
 • Cải thiện hiệu quả- thông qua việc giảm chi phí, lãng phí bạn sẽ có thể nhận ra lợi nhuận nhiều hơn trong kinh doanh 
 • Làm hài lòng khách hàng - Các khách hàng vui vẻ, tự tin sẽ mang đến những lợi ích không ngờ đối với việc kinh doanh thông qua việc nhắc lại các mối làm ăn, giới thiệu đề xuất. 
 • Tham gia vào những lĩnh vực kinh doanh mới - với các quản lý mua sắm khối công, khối tư đang ngày càng một tăng nhận diện Kitemark, bạn có thể đảm bảo khả năng tham gia vào những vụ đấu thầu, dự án này. 
 • Danh tiếng - Kitemark là nhãn hiệu kinh doanh đã thiết lập được danh tiếng tốt nhất trong lĩnh vực. Nó cung cấp cho nhà sản xuất những lợi thế quan trọng về mặt cảm quan hoặc có thể nhìn thấy được so với các nhà cạnh tranh, là biểu tượng mà các khách hàng công nhận cũng như mong muốn.  

Nhiều lợi ích hơn từ Kitemark

 • Giúp bạn nổi bật hơn các đối thủ cạnh tranh
 • Cung cấp một phác họa tiểu sử hành lang thương mại
 • Cho khách hàng biết bạn đang cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng, an toàn
 • Đưa bạn thâm nhập vào những vụ thầu cho những dự án lớn hơn
 • Cung cấp rõ ràng, những chuyên gia mua bán với tâm lý ổn định đã sử dụng những sản phẩm tốt nhất cho các dự án. 
 • Bạn được đánh giá, thử nghiệm độc lập để đảm bảo bạn chắc chắn cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng, an toàn, đáng tin cậy như vậy. 
 • Các khách hàng có sự bảo đảm trong hiệu quả sản phẩm hoặc chất lượng dịch vụ.
 • Chứng nhận Kitemark có thể được sử dụng như bằng chứng khảo sát tiền khả thi
 • Áp dụng các tiêu chuẩn Kitemark có thể giúp bạn giảm rủi ro
 • Chứng nhận Kitemark có thể giúp bạn tăng doanh số bằng việc tạo ra những mối làm ăn mới hoặc lặp lại