Chứng nhận sản phẩm thiết bị bảo vệ cá nhân

BSI cam kết sẽ giúp đỡ các nhà sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) đáp ứng, biểu hiện sự tuân thủ với những pháp chế tương ứng.

Với hơn 40 năm giàu kinh nghiệm trong thử nghiệm, chứng nhận các sản phẩm PPE. BSI là cơ quan thông báo cho nhiều chỉ dẫn EU, với sự cấp phép UKAS


Bảo vệ khỏi tác động

Mũ bảo hiểm 
Bảo vệ đầu bao gồm một loạt các sản phẩm. Loạt sản phẩm này từ mũ bảo hiểm chống tác động cơ bản như được sử dụng cho người đi xe đạp, tới mũ bảo hiểm tinh vi với tích hợp thiết bị hô hấp, truyền thông. 

Áo giáp
Khi một sản phẩm được gọi là hoạt động cứu hộ, bảo vệ tay chân, các bộ phận nội tạng hoặc những phần khác của cơ thể, thì có thể hiểu sản phẩm đó đã được thử nghiệm đến những giới hạn thông thường.


Bảo vệ hô hấp, thính giác, mắt

Thiết bị hô hấp
Thử nghiệm (RPE) cho sự bảo vệ chống lại khói, bụi, hơi, sự thiếu oxy

Bảo vệ thính giác
BSI có cơ quan thông báo tình trạng, có thể thử nghiệm các loại bịt tai, nút tai, bịt tai gắn thiết bị âm thanh chạy bằng điện, bịt tai phụ thuộc mức độ. 

Bảo vệ mắt 
Thử nghiệm cho các thiết bị bảo vệ mắt cá nhân, kính hàn, mạng che mặt, kính mát, kính bơi. 


Quần áo bảo hộ

BSI thử nghiệm dựa trên những rủi ro kết hợp, khả năng chống cháy, cảnh báo khả năng của quần áo. Quần áo bảo hộ khỏi các chất hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân (CBRN).

Găng tay, giày
BSI thử nghiệm các loại găng tay bảo vệ cho lính cứu hỏa, chống lại các hóa chất, vi sinh vật, giày cho lính cứu hỏa, giày an toàn nghiệp vụ.