IT và Các thiết bị ngăn chập điện

Nguồn điện
Các thiết bị cung cấp điện được sử dụng như một phần độc lập với thiết bị kiểm soát, chỉ dẫn. Chúng có thể được sử dụng bởi bất kỳ ứng dụng nào trong hệ thống cháy yêu cầu nguồn cung cấp điện bổ sung, như các thiết bị phát hiện hút khói. 

BSI có thể cung cấp: 
Chứng nhận CE, Kitemark có thể được cung cấp dựa trên các tiêu chuẩn được yêu cầu cho các thiết bị cung cấp điện, thiết bị đầu vào/đầu ra, cách ly ngắn mạch (xem phía bên phải). Ngoài ra, BSI cung cấp kiểm tra đầy đủ tuân thủ dựa trên chỉ dẫn Hạ thế (LVD).  

BS EN 54-4: 1998
Các hệ thống phát hiện, cảnh báo cháy. Thiết bị cung cấp điện. 

EN 60950-1: 2006
An toàn thiết bị CNTT. Các yêu cầu chung

Các thiết bị đầu vào/đầu ra
Những thiết bị này được sử dụng để thêm chức năng, hệ thống báo cháy, hoạt động như giao diện giữa hệ thống báo cháy, các thiết bị ngoại vi trong điều kiện cảnh báo. Ví dụ, những thiết bị này có thể hoạt động giữ cửa từ trên các cửa ngăn cháy, tiến hành tắt máy, kích hoạt các van khói v.v.

BSI có thể cung cấp:
Thêm vào đó, để các tiêu chuẩn CE, Kitemark dựa trên các tiêu chuẩn được yêu cầu cho CIEs, ECDs (xem bên dưới), BSI có thể cung cấp thử nghiệm tuân thủ Chỉ dẫn hạ thế (LVD), là một trong vài cơ quan được chính thức công nhận có thể thử nghiệm, cấp giấy phép dựa trên BS EN12094. Các tiêu chuẩn chứng nhận Kitermark cho những sản phẩm này sẽ tự động được coi như các tiêu chí tuân thủ nhãn hiệu CE. 

BS EN 54-18: 2005
Các hệ thống phát hiện, cảnh báo cháy. Các thiết bị đầu vào/đầu ra

Các cầu dao đoản mạch 
Các cầu dao đoản mạch được sử dụng để bảo vệ những mối nối phát hiện bị hỏng, do các điều kiện lỗi đoản mạch. Các cầu dao cho phép các mối nối tiếp tục hoạt động, trong trường hợp phát sinh cảnh báo lỗi tại CIE sẽ cử một kỹ sư tham gia.

BS EN 54-17: 2005
Các hệ thống phát hiện, cảnh báo cháy. Các cầu dao đoản mạch.