Thiết bị kiểm soát, chỉ dẫn cháy

Thiết bị kiểm soát chỉ dẫn 

Bảng kiểm soát cảnh báo cháy hay thiết bị kiểm soát chỉ dẫn (CIE) là bảng điều khiển hệ thống phòng chính, cảnh báo cháy. CIE sẽ hiển thị một loạt các thông tin về vụ/sự cố cháy bao gồm chính xác địa điểm xảy ra, trong khi đó CIE thông thường sẽ chỉ hiển thị khu vực chung chung nơi mà đám cháy đang xảy ra.

BS EN 54-2: 1998
Thiết bị kiểm soát chỉ dẫn các hệ thống phòng cháy, cảnh báo cháy

BS EN 54-4: 1997
Thiết bị cung cấp điện cho các hệ thống phòng cháy, cảnh báo cháy

BS EN 54-13:2005
Đây là tiêu chuẩn để xác định hệ thống các bộ phận phòng cháy, cảnh báo cháy tương thích hoặc có thể kết nối với nhau.

Hệ thống thừa nhận tính tương thích là yêu cầu phát triển các cơ quan có thẩm quyền quốc gia Châu Âu để đáp ứng các hướng dẫn cài đặt tại quốc gia họ. Đó cũng là nhu cầu tăng thêm từ vài người đặc biệt cho hệ thống thiết bị phát hiện, cảnh báo cháy được lắp đặt trong các trụ sở thương mại để tuân thủ BS EN 54-13.

Vậy tại sao lại không liên hệ với BSI hôm nay nơi mà các phòng thí nghiệm mà chúng tôi có thể cung cấp báo cáo kiểm tra được UKAS chính thức công nhận, đội ngũ chứng nhận chúng tôi có thể cung cấp chứng nhận Kitemark BS EN 54-13:2005 cho khả năng tương thích từ các linh kiện hệ thống phát hiện, cảnh báo cháy.

 BSI có thể cung cấp:

Thêm vào đó, để các nhãn hiệu CE, Kitemark so với các tiêu chuẩn được yêu cầu cho CIEs và ECDs (xem phía bên trái), BSI có thể cung cấp thử nghiệm tuân thủ đầy đủ với Khả năng tương thích từ trường điện (EMC), Chỉ dẫn hạ thế (LVD), cũng là cơ quan thông báo cho chỉ dẫn thiết bị hàng hải (MED)

Các tiêu chuẩn chứng nhận Kitemark cho những sản phẩm này sẽ tự động đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí tuân thủ chứng nhận CE

Bảng thiết bị chữa cháy

Bảng thiết bị chữa cháy hay các thiết bị cản trở, kiểm soát tự động dòng điện (ECD) được sử dụng để bảo vệ trước những rủi ro đặc biệt cao hoặc các khu vực có giá trị tài sản lớn như dãy phòng máy tính. 

Bảng kiểm soát cảnh báo cháy cung cấp thông tin đầu ra. Khi ECD nhận được tình trạng cháy, thông tin được xử lý cùng mọi cản trở cần thiết sẽ được thực hiện trước khi dập tắt đám cháy thông qua việc sử dụng khí CO2, khí trơ hoặc khí halocarbon để bao phủ khu vực được bảo vệ, dập tắt đám cháy. 

BS EN 12094-1: 2003
Các hệ thống - thiết bị chống cháy cố định cho các hệ thống - yêu cầu dập tắt khí ga, các phương pháp thử nghiệm cho các thiết bị cản trở, kiểm soát tự động dòng điện. 

BSI có thể cung cấp:

Thêm vào đó, để các tiêu chuẩn CE, Kitemark so với các tiêu chuẩn được yêu cầu cho CIEs, ECDs (xem phía bên trái), BSI có thể cung cấp kiểm tra tuân thủ đầy đủ với Khả năng tương thích từ trường điện (EMC), Chỉ dẫn hạ thế (LVD), cũng là cơ quan thông báo cho chỉ dẫn thiết bị hàng hải (MED)

Các tiêu chuẩn chứng nhận Kitemark cho những sản phẩm này sẽ tự động đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí tuân thủ chứng nhận CE