Thiết bị cảnh báo trong nhà

Thiết bị cảnh báo trong nhà

Với khả năng đầy ấn tượng về ống khói & gia nhiệt, BSI có thể cung cấp kiểm tra đầy đủ tuân thủ các chương trình chứng nhận CE, Kitemark so với các tiêu chuẩn được yêu cầu đối với các thiết bị cảm biến khói và nhiệt. Điều này có thể bổ sung thêm với kiểm tra đầy đủ tuân thủ theo chỉ dẫn LVD, ATEX.

Các tiêu chuẩn chứng nhận Kitemark cho các sản phẩm này sẽ tự động đáp ứng đủ các điều kiện với tuân thủ chứng nhận CE.

Thiết bị cảnh báo khói 

ISO 12239
Thiết bị cảnh báo khói. Thông số kỹ thuật cho các thiết bị bảo vệ chống cháy. Bao gồm hệ thống tự cảnh báo cháy. 
BS EN 14604: 2005
Bao gồm hệ thống tự cảnh báo cháy. 

Thiết bị cảnh báo nhiệt

BS 5446-2: 2003
Thiết bị cảnh báo nhiệt, phát hiện cháy cho nhà ở. Thông số kỹ thuật cho thiết bị cảnh báo nhiệt
BS 5446-3: 2003
Thông số kỹ thuật thiết bị cảnh báo cho người khiếm thính.

Thiết bị cảnh báo khí CO 

BS EN 50291: 2001
Thiết bị điện để phát hiện khí CO trong nhà 

Thiết bị cảnh báo kết hợp trong nhà

Cảnh báo trong nhà có thể kết hợp ba hoặc bốn loại cảm biến, như nhiệt, khói, khí CO trong cùng một thiết bị. Giống như thiết bị cảm biến đơn lẻ, chúng có một nút kiểm tra, có thể có nguồn điện hoặc pin. 

BSI có thể cung cấp:

Đối với thiết bị cảnh báo kết hợp, thử nghiệm tham khảo kết hợp chéo có thể được tiến hành đối với vài tiêu chuẩn. Thử nghiệm này có thể được bổ sung thêm kiểm tra đầy đủ tuân thủ theo chỉ dẫn LVD cho hoạt động nguồn điện. 
Các tiêu chuẩn chứng nhận Kitemark đối với những sản phẩm này sẽ tự động đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ CE 

Thiết bị cảnh báo khả năng có thể cháy trong nhà.

Thiết bị cảnh báo cháy do khí đốt báo hiệu sự hiện hữu khí gas. Loại cảnh báo này kiểm tra không khí mỗi 2 phút một lần đồng thời cung cấp cảnh báo tức thì đối với sự rò rỉ khí ga tự nhiên, khí propan hay khí butan. 
Nhiều thiết bị cảnh báo có thể điều hành các thiết bị bên trong như van đóng gas, giảm rất lớn nguy cơ cháy nổ. 

BSI có thể cung cấp: 

BSI có thể cung cấp thử nghiệm tuân thủ đầy đủ cho chứng nhận CE so với các tiêu chuẩn yêu cầu đối với thiết bị cảnh báo khả năng cháy. Các tiêu chuẩn chứng nhận Kitemark cho những sản phẩm này sẽ tự động có giá trị như các tiêu chuẩn tuân thủ chứng nhận CE. 

BS EN 50194
Thiết bị điện phát hiện các loại khí ga có thể cháy trong nhà.