Nước thải và hệ thống thoát nước

Miệng cống và rãnh nước

BSI đưa ra hàng loạt phương án Kitemark và kiểm tra các sản phẩm hệ thống thoát nước trong việc gom rác và vận chuyển rác.

Miệng cống và rãnh nước với sự bắt đầu rõ ràng bao gồm 1000mm để lắp đặt trong khu vực dành cho người đi bộ và/ hoặc lưu thông xe cộ, được kiểm tra một cách nghiêm ngặt đối với nguyên vật liệu, thiết kế, chức năng, hướng và đóng dấu.

Phương án Kitemark có sẵn với các sản phẩm được chấp nhận bởi đại lý quản lý đường cao tốc trong quyển 1- phụ lục B thông số kỹ thuật cho công trình đường cao tốc. 

Thẩm tra cột bê tông và hệ thống thoát nước

Thẩm tra cột bê tông và hệ thống thoát nước được thực hiện từ bê tông đúc sẵn. Các ống lớn hơn và thẩm tra tòa nhà được thực hiện tại hiện trường, thường được gia cố bằng thép, phụ thuộc vào kích thước và các yêu cầu sử dụng. Kiểm tra toàn diện đối với các sản phẩm này bao gồm độ bền, kiểm tra độ va chạm, độ bền không thấm nước bởi các khớp nối, tính hấp thụ nước, điểm mạnh chính và chất lượng bê tông đúc sẵn.

BSI cũng là dịch vụ thí nghiệm cho tiêu chuẩn BS EN 1433

Danh sách các tiêu chuẩn phương án Kitemark và nhãn hiệu CE về nước thải, hệ thống tưới tiêu

BS EN 124: 1994
Miệng cống và rãnh nước trong
Khu vực dành cho người đi bộ và xe cộ

PAS 25: 1999
Khung nhựa sử dụng trong rãnh nước và
Miệng cống trong khu vực dành cho người đi bộ

PAS 26: 1998
Miệng cống dành cho khu vực dịch vụ sân ga và khu vực vỉa hè

BS EN 1433: 2002
Kênh thoát nước trong khu vực dành cho các phương tiện và người đi bộ

BS EN 1916: 2002
Khớp nối các ống bê tông không được gia cố, sợi thép gia cố

BS 5911-1 & 3: 2002
Cột bê tông gia cố và không được gia cố (bao gồm ống đặt), ống nối với khớp nối linh động

BS 5911-6
Rãnh nước đường bộ và nắp rãnh nước

BS EN 1917: 2002
Miệng cống bằng bê tông và đánh giá tòa nhà. Không được gia cố, sợi thép và gia cố.

BS 2494 & BS EN 681-1–1
Cao su lưu hóa

BS EN 545: 2006
Ống sắt mềm, phụ kiện ống nối và khớp nối cho đường ống nước

BS EN 598: 2007
Ống sắt mềm, phụ kiện ống nối và khớp nối cho ứng dụng thoát nước

BS EN 877: 1997+A1: 2006
Ống sắt đúc và ống nối, khớp nối và phụ kiện cho việc thoát nước từ các tòa nhà