Chứng nhận sản phẩm đường bộ

Phương án chứng nhận nguyên vật liệu an toàn dành cho đường bộ BSI

Mục đích phương án là để cung cấp chứng nhận nguyên vật liệu an toàn được sử dụng trong ứng dụng đánh dấu đường, đặc biệt là trên đường cao tốc được quản lý bởi đơn vị quản lý đường cao tốc và các nhà chức trách địa phương.

Đề án hoạt động thử nghiệm ở Vương quốc Anh theo các tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 1824, BS EN 1436, BS 7962 và BS EN 1463.

Phương án gồm có:

  1. Nhà sản xuất  đặt một đường đánh dấu nóng và dẻo tạm thời hoặc lâu dài trên sản phẩm hoặc nhựa lạnh được làm phôi mẫu hoặc các nguyên vật liệu khác) trên đường mỗi năm một lần. Các sản phẩm vĩnh viễn được giám định lại sau 1 năm theo tiêu chuẩn Châu Âu tương ứng. Các sản phẩm tạm thời được giám định lại sau thời gian yêu cầu theo tiêu chuẩn Châu Âu tương ứng. 
  2. Các nhà sản xuất sửa chữa các sản phẩm vĩnh viễn hoặc tạm thời trên đường trong các cuộc thử nghiệm
  3. Theo dõi việc hoàn thành giám định trong các công trường thử nghiệm và kiểm nghiệm phòng thí nghiệm liên kết, BSI đưa ra các báo cáo giám định và văn bản chứng nhận đối với các khu vực có thể áp dụng.

Thông tin cho các nhà thiết lập thông số kỹ thuật

Chứng nhận dấu uy tín BSI Kitemark đối với ký hiệu giao thông đường bộ là một cách đơn giản, hiệu quả và có ích để chứng minh sự tuân thủ với Quy định mới Châu Âu và phương án phản ánh phiên bản EN12899-1

Dấu uy tín Kitemark mới cho phép các nhà thiết lập thông số kỹ thuật xác định những nhà sản xuất sẵn sàng thực hiện những yêu cầu sắp tới từ Chỉ thị mới, và gắn với quy trình chất lượng khắt khe để đảm bảo tính liên tục tiêu chuẩn cấp cao cho sản phẩm của họ.

Dấu Kitemark có sẵn đối với các nhà sản xuất nguyên vật liệu miếng. Ngoài việc giúp đỡ các nhà sản xuất tuân thủ các quy định nhãn hiệu CE, các nhà sản xuất bảng ký hiệu chọn nguyên vật liệu được chứng nhận Kitemark có thể giảm mạnh chi phí chứng nhận Kitemark cho các ký hiệu hoàn chỉnh.

Tại sao các nhà Specifier chọn dấu Kitemark:

  • Giảm rủi ro: Kitemark chứng minh các sản phẩm, dịch vụ an toàn và chất lượng qua thời gian
  • Tăng sự tự tin: Kitemark đảm bảo những tiêu chuẩn liên quan hoặc các yêu cầu đối với hoạt động đánh giá được đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu đó.
  • Tiết kiệm thời gian: Xác định dấu Kitemark giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng mà bạn có thể tin tưởng

Thông tin cho các nhà sản xuất

Biển báo đường bộ được xác định mang tính “Rủi ro cao” theo chỉ thị sản phẩm xây dựng (CPD) vì chức năng của họ trong việc thông báo và cảnh báo người lái xe mô tô. Vì thế các biển báo phải được đánh giá độc lập để đạt được nhãn hiệu CE trong thời gian rất gần.

CPD process chart

Dấu Kitemark phản ánh các yêu cầu CPD (như được thể hiện bên trên) cho phép nhà cung cấp đi trước một bước và đạt được những kết quả tích cực trong việc chuyển đổi nhãn hiệu CE. Tại sao nhà sản xuất chọn dấu Kitemark:

  • Tăng trưởng doanh thu: Sự phê duyệt dấu Kitemark đem lại cho khách hàng sự tự tin thông qua đó đạt được nhiều hợp đồng hơn
  • Tăng lợi nhuận: Sự phê duyệt dấu Kitemark đem lại sự tự tin cho bạn để cạnh tranh về chất lượng chứ không phải giá cả.
  • Giảm rủi ro: Sự phê duyệt dấu Kitemark thể hiện cam kết an toàn