Ống nhựa Polime

Dấu uy tín Kitemark đồng bộ với các ống nhựa polime và máy móc trong ngành xây dựng toàn cầu, BSI cũng không ngoại lệ khi đưa ra các đề án đối với ngành công nghiệp này. Cơ sở kiểm nghiệm được chứng nhận bởi UKAS và chuyên môn chứng nhận tại hiện trường chúng tôi đảm bảo BSI là sự lựa chọn tự nhiên cho nhu cầu tuân thủ. Phòng thí nghiệm chúng tôi cung cấp sự tuân thủ và kiểm nghiệm xác nhận độc lập cho các dự án nghiên cứu và phát triển.

BSI là cơ quan chứng nhận cho rất nhiều chỉ thị bao gồm chỉ thị sản phẩm xây dựng đối với nhãn hiệu CE. CPD sẽ bắt đầu ảnh hưởng hoàn toàn đến các ống nhựa polime và các sản phẩm ống nối.

Các ống nhựa polime và ống nối được sử dụng cho hàng loạt các ứng dụng công nghiệp như:

 • Đất và rác thải 
 • Ống thoát nước
 • Cống thoát nước ngầm
 • Nước nóng và lạnh
 • Sử dụng khí đốt sản xuất những nguyên vật liệu như ABS, PVC, PE, PE-X, PB và PP

Những bài kiểm tra thông thường về hoạt động được thực hiện tại phòng thí nghiệm polime chuyên dụng BSI bao gồm:

 • Kích thước
 • Ảnh hưởng
 • Độ đàn hồi
 • Hiệu suất ở nhiệt độ cao 
 • Áp lực thủy tĩnh
 • Ổn định nhiệt
 • Thời tiết

Kiểm nghiệm loại sản phẩm thông qua BSI có thể được bao gồm như một phần việc tuân thủ Kitemark và nhãn hiệu CE. Thiết bị kiểm tra thủy tĩnh học và vòng tròn nhiệt BSI đối với ống nhựa, không chỉ hỗ trợ ứng dụng Kitemark mà còn đem lại những nghiên cứu và phát triển vô giá về hệ thống ống mới.

Tiêu chuẩn đối với Ống polime và thiết bị

Cung cấp và phân phối

 • BS EN 12201: Phần 2 và 3 Ống Polyethylene cho hệ thống cấp nước
 • BS 7291: phần 2 và 3  Polyethylene và ống Polyethylene, thiết bị cho hệ thống cấp nước nóng và lạnh
 • BS EN 1452: Phần 2 và 3  Ống nhựa chịu áp suất U-PVC  đối với nước  

Hệ thống thoát nước mưa

 • BS EN 12200-1  hệ thống ống nước mưa bằng nhựa
 • BS EN 607  máng thoát nước PVC chữ U, rãnh thoát nước, và ống nối
 • BS EN 1462  Kích cỡ máng thoát nước, rãnh thoát nước

Phương án Kitemark

 • BS EN 15876 Ống nhựa Polybutylene và các ống nối cho hệ thống làm nóng và cung cấp nước nóng và lạnh

Dịch vụ toàn diện

Phương án Kitemark cho ống polyme và ống nối polyme bao gồm 3 nhân tố chính:

 1. Đánh giá ban đầu hệ thống quản lý chất lượng nhà sản xuất
 2. Kiểm nghiệm sản phẩm theo tiêu chuẩn liên quan
 3. Đánh giá liên tục hệ thống chất lượng và đánh giá hàng năm

Dấu Kitemark đối với phân phối khí ga

Khi mạng lưới phân phối ga lựa chọn cụ thể hóa dấu Kitemark đối với các sản phẩm sử dụng trong hệ thống của họ, thì mục đích để lại có vẻ rõ ràng hơn – Lưới điện quốc gia, Mạng lưới ga Scotia, Mạng lưới ga phía Bắc, và hệ thống phụ trợ phía Tây và xứ Wales – Dấu Kitemark BSI chứng minh chất lượng sản phẩm và tính thống nhất.

Giá trị và tầm quan trọng dấu Kitemark trong việc đảm bảo sự tự tin quyết định mua bán, sản xuất sản phẩm phù hợp và an toàn, các sản phẩm đáng tin cậy không thể dự tính được đối với các công ty cung cấp thiết bị phụ trợ chính.

Chứng nhận Kitemark

Mạng lưới phân phối ga sẽ yêu cầu tất cả các sản phẩm được sử dụng trong mạng lưới phân phối ga phải có chứng nhận dấu Kitemark. Bởi BSI đã bắt đầu quy trình chứng nhận dựa trên Tiêu chuẩn đối với Công nghiệp khí ga (GIS) đối với mạng lưới phân phối khí ga.

Điều này có nghĩa trong bất cứ sản phẩm hiện tại được phê duyệt Transco theo hợp đồng mua bán hiện tại phải được chứng nhận Kitemark khi hợp đồng mới đối với sản phẩm được ký lại, hoặc trong vòng 6 tháng, theo chỉ tiêu nào lớn hơn.

Trong trường hợp hợp đồng mới bắt đầu sau  tháng 04/2007, mạng lưới phân phối ga sẽ chỉ mua các sản phẩm được chứng nhận Kitemark phù hợp với việc thực hiện GIS vào tháng 10/2006.

Các tiêu chuẩn về thoát nước và nước thải

Các tiêu chuẩn đối với ống Polyme và ống nối (thoát nước và nước thải) Đất và hệ thống xử lý rác thải

 • BS EN 1329 PVC-U Đất và ống thông gió, ống nối
 • BS EN 1401-1  hệ thống ống PVC-U cho hệ thống thoát nước và nước thải ngầm

Hệ thống thoát nước mưa

 • BS EN 12200-1  hệ thống ống nước mưa bằng nhựa
 • BS EN 607 máng, rãnh thoát nước và ống nối
 • BS EN 1462 Kích cỡ cho máng và rãnh thoát nước

Dấu Kitemark

 • BS EN 12380 Van thông không khí cho hệ thống thoát nước