Kiểm tra vữa, bê tông và xi măng

BSI hoạt động trong hàng loạt các đề án Kitemark bao gồm bê tông và công trình cũng như đem lại dịch vụ dấu CE trọn gói đối với xi măng dựa trên các sản phẩm, cốt liệu, phụ gia, đá vôi xây dựng và các sản phẩm khác tương tự.   

Dịch vụ chúng tôi bao gồm Dấu uy tín Kitemark đối với xi măng phù hợp với tiêu chuẩn EN 197-1. Điều này cho phép nhà cung cấp nhận được chứng nhận EC về tính phù hợp từ BSI với mục đích nhãn hiệu CE theo Chỉ thị về Vật liệu xây dựng bởi hội đồng Châu Âu.

Phương án Kitemark bao gồm:

  • BS EN 206-1 và BS 8500 – Bê tông hỗn hợp
  • EN 197-1 Xi măng Pooc-lăng
  • BS 146 Xi măng Pooc- lăng
  • BS 4027 Xi măng Pooc-lăng chống sunfat
  • BS 5224 Xi măng vữa 
  • BS 6588 xi măng nghiền nhiên liệu pooc- lăng

Bê tông trộn sẵn được chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn BS EN 206-1 bởi BSI và tiêu chuẩn bổ sung BS 8500 phần 1 và 2. Đánh giá liên quan đến việc kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng nhà cung cấp dựa trên tiêu chuẩn BS EN ISO 9001, chấp nhận việc kiểm soát sản xuất tại nhà máy sản xuất bao gồm nhà máy, con người, thiết bị, quy trình kỹ thuật và sản xuất.
BSI chứng nhận mỗi nhà máy riêng sản xuất bê tông trộn sẵn.

Kiểm tra bê tông – BSI hướng dẫn nhà cung cấp

Các nhà cung cấp tiếp tục phải đối mặt với thị trường toàn cầu phức tạp, bị ảnh hưởng bởi nhiều hệ thống quy định, các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia và các yêu cầu chứng nhận.

BSI được xác định riêng biệt trong việc giải thích tình hình thế giới hiện nay và hướng dẫn xác nhập các yêu cầu và quy định, cung cấp các dịch vụ giúp nhà sản xuất hiểu những gì họ cần để thực hiện tuân thủ các sản phẩm xây dựng ở thị trường trên toàn thế giới.

Dấu uy tín Kitemark đối với máy trộn sẵn bê tông di động

BSI đã giới thiệu một phương án dấu Kitemark cụ thể đối với BS EN 206-1 – thông số kỹ thuật về hoạt động đánh số, sản xuất và tính phù hợp bê tông để tính đến việc giới thiệu về Đơn vị trộn bê tông di động (Xe tải trộn theo khối lượng).

J Clubb là công ty đầu tiên đạt được bản quyền dấu uy tín Kitemark cho Mobile Batching Units đối với đề án mới. J Clubb đã có bản quyền dấu Kitemark cho 2 nhà máy bê tông trộn sẵn tại Gravesend và Dartford theo tiêu chuẩn BS EN 206-1.

Kiểm tra bê tông trộn sẵn

Dấu uy tín Kitemark BSI cung cấp sự xác nhận về bê tông trộn sẵn đáp ứng các tiêu chuẩn được yêu cầu. BSI là một phòng thí nghiệm được chứng nhận (ở Anh, yêu cầu chứng nhận UKAS)

Các tiêu chuẩn

Cơ quan chứng nhận ở Châu Âu đã giới thiệu sự tuân thủ đối với tiêu chuẩn EN 206-1 về bê tông trong phương án chứng nhận cho bê tông trộn sẵn. Trong phạm vi nước Anh, phương án đó được ra đời, BS EN 206-1 và viện dẫn ứng dụng chính các tiêu chuẩn bổ sung ở Anh, BS 8500.

BS EN 206-1:2000 áp dụng đối với bê tông trộn dùng cho các cấu trúc đúc tại chỗ, kết cấu bê tông đúc sẵn, các sản phẩm đúc sẵn cấu trúc cho tòa nhà và các công trình xây dựng dân dụng. Bê tông có thể được trộn tại công trường, được cấp vào dưới dạng bê tông trộn sẵn hoặc sản xuất tại nhà máy cho sản phẩm bê tông đúc sẵn.

Dấu Kietmark đối với bê tông đúc sẵn

BSI hoạt động như một phương án dấu Kitemark cho bê tông đúc sẵn và sản phẩm được chứng nhận bởi BSI về tính phù hợp đối với tiêu chuẩn BS EN 206-1, tiêu chuẩn bổ sung ở Anh BS 8500 phần 1 và 2. Việc đánh giá liên quan đến việc kiểm tra hệ thống chất lượng từ nhà cung cấp dựa trên BS EN ISO 9001, chấp nhận việc kiểm soát sản xuất tại nhà máy sản xuất bao gồm nhà máy, con người, thiết bị, quy trình kỹ thuật và sản xuất.

Công trình – Kiểm tra gạch và bê tông

Công trình là nền tảng của ngành xây dựng. Nguyên vật liệu được sử dụng, chất lượng vữa và trình độ chuyên môn, cách nguyên vật liệu được sử dụng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc xây dựng tổng thể.

Kiểm tra và chứng nhận BSI đưa ra một phương án dấu uy tín Kitemark đối với hàng loạt tiêu chuẩn BS EN 771 cho các đặc điểm và các yêu cầu hoạt động đánh giá đơn vị công trình.