Quy định về các sản phẩm xây dựng (CPR)

Quy định về các sản phẩm xây dựng (CPR) được thông qua bởi Ủy ban Châu Âu và Chính phủ Anh, thay thế chỉ thị về các sản phẩm xây dựng (CPD). Kết quả việc thay đổi chính là nhãn hiệu CE nhanh chóng trở thành yêu cầu bắt buộc ở Anh. Các nhà sản xuất và nhập khẩu phải đợi đến tháng 7/2013 mới có thể đảm bảo rằng các sản phẩm xây dựng đáp ứng yêu cầu về dấu CE của Quy định mới.

Theo như Quy định, yêu cầu nhãn hiệu CE sẽ áp dụng cho:

“bất cứ sản phẩm nào hoặc công cụ nào được sản xuất và bày bán trên thị trường tổ chức trong thời gian dài tại các công trình xây dựng hoặc các bộ phận và hoạt động đánh giá về những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công trình xây dựng đối với mối quan hệ và các yêu cầu cơ bản đối với công trình xây dựng”

Vì vậy bất cứ sản phẩm nào không vượt qua định nghĩa đó trên thị trường từ năm 2013 và được bao hàm bởi tiêu chuẩn hợp lý, sẽ phải đính kèm một tờ khai hoạt động và sẽ phải hiển thị nhãn hiệu CE. 

Việc chuyển đổi tới CPR xây dựng trên sự thành công CPD, cho phép các vật liệu xây dựng được đánh giá dựa vào tiêu chuẩn hài hòa và hợp pháp trên thị trường ở bất cứ nơi đâu thuộc khu vực kinh tế Châu Âu.


CPR ảnh hưởng bạn như thế nào ?

Nếu bạn sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm trong phạm vi quy định của Luật, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng các sản phẩm đó tuân thủ Luật lệ và hiển thị dấu CE, trước khi chúng có thể tiêu thụ ở Anh và Châu Âu.

Trách nhiệm bảo đảm sản phẩm đúng tính năng cho ứng dụng cụ thể tùy thuộc về các nhà thiết kế xây dựng, nhà thầu và các nhà chức trách địa phương, cũng như các nhà sản xuất và nhập khẩu; họ được yêu cầu cung cấp các minh chứng kiểm tra cần thiết.


BSI có thể giúp bạn chuẩn bị cho CPR như thế nào?

Dấu uy tín Kitemark có thể giúp bạn chuẩn bị tài liệu cho năm 2013, khi nhãn hiệu CE trở thành bắt buộc theo Các quy định về Vật liệu xây dựng. Chứng nhận dấu Kitemark vượt ra khỏi những yêu cầu cơ bản nhãn hiệu CE và chứng minh chất lượng cũng như sự tin cậy sản phẩm. Dấu Kitemark bao gồm các dạng bài kiểm tra đầu vào yêu cầu dấu CE, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng bạn cần phải tuân thủ luật lệ mới.


Tìm hiểu nhiều hơn về những quy định mới đối với xây dựng

Chúng tôi có thể cung cấp những lời khuyên từ các chuyên gia về các yêu cầu CPR cũng như ứng dụng đối với vật liệu xây dựng. Để tìm hiểu về các dịch vụ chứng nhận và kiểm tra chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào trong việc tuân thủ CPR; xin vui lòng gửi thư điện tử đến cprinfo@bsigroup.com

Bởi vì BSI là một cơ quan thông báo về Chỉ thị đối với sản phẩm xây dựng, chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị cho những quy định về sản phẩm xây dựng bằng nhãn hiệu CE trên các sản phẩm ngay bây giờ.

Khi ngày càng nhiều các tiêu chuẩn hài hòa từ Châu Âu được xuất bản, nhãn hiệu CE có thể áp dụng đối với một lượng lớn các sản phẩm xây dựng theo chỉ thị về các sản phẩm xây dựng (CPD)

Các nhà sản xuất tiếp tục đối mặt với thị trường toàn cầu phức tạp, bị ảnh hưởng bởi các hệ thống quy định, các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, cũng như các yêu cầu chứng nhận. Môi trường phức tạp này rất năng động và bị ảnh hưởng bởi rất nhiều các diễn đàn, sáng kiến quốc tế và địa phương, đặc biệt là hướng tới sự hài hòa mang tính toàn cầu.