Chỉ thị đối với Điện áp thấp

 • Chỉ thị 2006/95/EC đối với điện áp thấp
 • Quy định về Thiết bị điện (An toàn) 1994 (SI 1994/3260)
 • Ghi chú hướng dẫn DTI về Thiết bị điện, Quy định Anh (tham khảo URN 07/616)

Quy định về thiết bị điện (An toàn) (LVD) áp dụng cho tất cả các thiết bị điện được thiết kế cho việc sử dụng điện áp khoảng giữa 50 và 100 V AC, giữa 75 và 1500 V DC. Ổ cắm và nguồn được đề cập bởi luật lệ riêng mang tên Quy định về Ổ cắm và Nguồn Etc. năm 1994 (SI 1994 No. 1768). Phạm vị rộng hơn LVD bao gồm người tiêu dùng và sản phẩm nguồn vốn được thiết kế để vận hành trong giới hạn điện áp, bao gồm các ứng dụng điện cụ thể, thiết bị chiếu sáng bao gồm bao bì, thiết bị chuyển đổi và thiết bị kiểm soát, dây điện, bộ nối ứng dụng và bộ dây, thiết bị lắp đặt điện, ... và thiết bị điện để kết nối với các thiết bị khác ví dụ như thiết bị chuyển đổi và động cơ.

Chỉ thị bao gồm tất cả các rủi ro phát sinh trong việc sử dụng các thiết bị điện, không chỉ bao gồm các rủi ro về điện mà còn bao gồm cơ khí, hóa học (ví dụ như khí thải các chất gây nổ), vấn đề sức khỏe từ tiếng ồn và rung, và các khía cạnh tối ưu ngoài các yêu cầu cần thiết để chống lại các chất độc hại theo như chỉ thị. LVD đưa ra 11 “mục tiêu an toàn” đại diện cho các yêu cầu thiết yếu Chỉ thị.

Các sản phẩm được cho là phù hợp với mục tiêu an toàn LVD đó là các thiết bị được sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn hài hòa. Thay vào đó, các nhà sản xuất có thể xây dựng sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn cần thiết (mục tiêu an toàn) LVD, mà không áp dụng các tiêu chuẩn hài hòa giữa quốc gia và quốc tế. Trong các trường hợp đó, sản phẩm không chỉ thu được lợi ích từ các giả thuyết phù hợp, chính vì vậy các nhà cung cấp phải đính kèm một bản mô tả giải pháp thỏa mãn điều kiện an toàn chỉ thị được chấp nhận trong văn bản kỹ thuật.

Trước khi một sản phẩm được tung ra trên thị trường, những điều kiện sau sẽ phải được đáp ứng:

 • Nhà sản xuất đính kèm văn bản kỹ thuật đánh giá liệu sản phẩm có tuân thủ chỉ thị hay không.
 • Nhà sản xuất hoặc đại diện ủy quyền phải lập ‘khai báo tính phù hợp’
 • Nhà sản xuất hoặc ủy quyền phải đóng nhãn hiệu CE

Dịch vụ LVD cung cấp

 • Tư vấn về khả năng áp dụng và hoàn thiện tiêu chuẩn cho sản phẩm
 • Kiểm tra với các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia hài hòa hoặc các thông số kỹ thuật từ chính khách hàng.
 • Đánh giá sự tuân thủ LVD
 • Đánh giá văn bản kỹ thuật
 • Báo cáo cơ quan thông báo theo điều 11 của LVD

 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Là một cơ quan thông báo, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đảm bảo sản phẩm, thiết bị đáp ứng các chỉ thị chứng nhận sản phẩm và tiến trình chứng nhận.

 • Kinh nghiệm – BSI là một trong những cơ quan Thông báo toàn diện và được tin cậy nhất thế giới với các chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng thông qua các quy trình phức tạp.
 • Tiếp cận và sẵn sàng – đội ngũ nhân viên nhiệt huyết chúng tôi luôn sẵn sàng và đón chờ để giúp bạn thực hiện các nhu cầu chứng nhận sản phẩm được chọn.
 • Tốc độ thị trường – các chuyên gia chuyên môn cao cho phép BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ tốc độ cao nhất trên thị trường thông qua việc đem lại cho bạn những lợi thế và khởi đầu nhanh hơn đối thủ
 • Tiếp cận thị trường – là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn đạt được những thành công trong thị trường và dòng chảy kinh doanh trên thế giới thông qua hệ thống hơn 50 văn phòng trên toàn cầu ở 120 thị trường quốc trế.