Chỉ thị đối với thang máy 95/16/EC

BSI là cơ quan thông báo về chỉ thị đối với thang máy, thông qua việc giám định và công nhận từ chúng tôi bạn có thể chắc chắn hệ thống thang máy hoặc các linh kiện có thể vận hành trong trạng thái an toàn nhất và tin cậy nhất.

Đối với các sản phẩm có ý định được bán trên bất cứ quốc gia thành viên nào từ Hội đồng Châu Âu, việc tuân thủ Chỉ thị đối với việc bán thang máy và các thiết bị an toàn thang máy là điều bắt buộc kể từ 01/7/1999.

Chỉ thị này là các yêu cầu hợp pháp được soạn thảo bởi Nghị viện Châu Âu ở Brussels. Mỗi thành viên hội đồng sau đó được yêu cầu chấp nhận Chỉ thị trong các văn bản luật quốc gia. Điều này được hoàn thành ở Anh theo luật pháp 1997 số 831 ‘ Quy định thang máy 1997’, có hiệu lực từ ngày 01/7/1997, thời gian hiệu lực 2 năm cho ngành công nghiệp để áp dụng Chỉ thị trước khi nó trở thành bắt buộc. Bằng chứng sự tuân thủ Chỉ thị được thể hiện bởi các nhà sản xuất (hoặc đại lý) về linh kiện bảo hộ hoặc nhân viên lắp đặt thang máy được dán nhãn hiệu CE trên sản phẩm.

Mục đích Chỉ thị là để làm giảm thiểu rào cản thương mại trong các thành viên từ tổ chức và để duy trì yêu cầu An toàn và sức khỏe ở mức cao hơn.

Chỉ thị bao gồm các linh kiện bảo hộ và toàn bộ thang máy cũng như bao gồm sản xuất và lắp đặt thang máy. Vì vậy chỉ thị áp dụng cho cả nhà sản xuất lẫn nhân viên lắp đặt thang máy.

 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Là một cơ quan thông báo, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đảm bảo sản phẩm, thiết bị đáp ứng các chỉ thị chứng nhận sản phẩm và tiến trình chứng nhận.

  • Kinh nghiệm – BSI là một trong những cơ quan Thông báo toàn diện và được tin cậy nhất thế giới với các chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng thông qua các quy trình phức tạp.
  • Tiếp cận và sẵn sàng – đội ngũ nhân viên nhiệt huyết chúng tôi luôn sẵn sàng và đón chờ để giúp bạn thực hiện các nhu cầu chứng nhận sản phẩm được chọn.
  • Tốc độ thị trường – các chuyên gia chuyên môn cao cho phép BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ tốc độ cao nhất trên thị trường thông qua việc đem lại cho bạn những lợi thế và khởi đầu nhanh hơn đối thủ
  • Tiếp cận thị trường – là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn đạt được những thành công trong thị trường và dòng chảy kinh doanh trên thế giới thông qua hệ thống hơn 50 văn phòng trên toàn cầu ở 120 thị trường quốc trế.