Quy định về các sản phẩm xây dựng (CPR)

Quy định về các sản phẩm xây dựng (CPR) được thông qua bởi Ủy ban Châu Âu và Chính phủ Anh, thay thế chỉ thị về các sản phẩm xây dựng (CPD). Kết quả việc thay đổi đó chính là nhãn hiệu CE nhanh chóng trở thành yêu cầu bắt buộc ở Anh. Các nhà sản xuất và nhập khẩu phải đợi đến tháng 7/2013 mới có thể đảm bảo rằng các sản phẩm xây dựng của họ đáp ứng yêu cầu về nhãn hiệu CE Quy định mới.

Theo như Quy định, yêu cầu nhãn hiệu CE sẽ áp dụng cho:

“bất cứ sản phẩm hoặc công cụ nào được sản xuất và bày bán trên thị trường tổ chức trong thời gian dài tại các công trình xây dựng hoặc các bộ phận và hoạt động đánh giá về những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công trình xây dựng trong mối quan hệ với các yêu cầu cơ bản đối với công trình xây dựng”

Vì vậy bất cứ sản phẩm nào không vượt qua định nghĩa đó trên thị trường từ năm 2013 và được bao hàm bởi một tiêu chuẩn hài hòa, sẽ phải đính kèm một tờ khai hoạt động và sẽ phải hiển thị nhãn hiệu CE. 

Việc chuyển đổi tới CPR xây dựng trên sự thành công CPD, cho phép các vật liệu xây dựng được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn hài hòa và hợp pháp trên thị trường ở bất cứ nơi đâu thuộc khu vực kinh tế Châu Âu.

CPR ảnh hưởng tới bạn như thế nào?

Nếu bạn sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm trong phạm vi Quy định, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận các sản phẩm đó tuân thủ Quy định và hiển thị nhãn hiệu CE, trước khi chúng có thể tiêu thụ ở Anh và Châu Âu.

Trách nhiệm bảo đảm sản phẩm đúng tính năng cho ứng dụng cụ thể tùy thuộc về các nhà thiết kế xây dựng, nhà thầu và các nhà chức trách địa phương, cũng như các nhà sản xuất và nhập khẩu; họ được yêu cầu cung cấp những minh chứng kiểm tra cần thiết..

BSI có thể giúp bạn chuẩn bị cho CPR như thế nào?

Dấu uy tín Kitemark có thể giúp bạn chuẩn bị cho năm 2013, khi nhãn hiệu CE trở thành bắt buộc theo Các quy định về Vật liệu xây dựng. Chứng nhận dấu Kitemark vượt ra khỏi những yêu cầu cơ bản nhãn hiệu CE và chứng minh chất lượng cũng như sự tin cậy của sản phẩm. Dấu Kitemark bao gồm các dạng bài kiểm tra đầu vào yêu cầu nhãn hiệu CE, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng bạn cần phải tuân thủ quy định mới. 

Tìm hiểu nhiều hơn về những quy định mới đối với xây dựng

Chúng tôi có thể cung cấp những lời khuyên từ các chuyên gia về yêu cầu CPR cũng như ứng dụng của nó đối với vật liệu xây dựng. Để tìm hiểu về việc các dịch vụ chứng nhận và kiểm tra chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào trong việc tuân thủ CPR; xin vui lòng gửi thư điện tử đến info.vietnam@bsigroup.com

 

Bởi vì BSI là cơ quan thông báo về Chỉ thị đối với sản phẩm xây dựng, chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị cho những quy định về sản phẩm xây dựng bằng nhãn hiệu CE trên các sản phẩm ngay bây giờ.

Khi ngày càng nhiều các tiêu chuẩn hài hòa Châu Âu được xuất bản, nhãn hiệu CE có thể áp dụng đối với một lượng lớn các sản phẩm xây dựng theo chỉ thị về các sản phẩm xây dựng (CPD

 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Là một cơ quan thông báo, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đảm bảo sản phẩm, thiết bị đáp ứng các chỉ thị chứng nhận sản phẩm và tiến trình chứng nhận.

  • Kinh nghiệm – BSI là một trong những cơ quan Thông báo toàn diện và được tin cậy nhất thế giới với các chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng thông qua các quy trình phức tạp.
  • Tiếp cận và sẵn sàng – đội ngũ nhân viên nhiệt huyết chúng tôi luôn sẵn sàng và đón chờ để giúp bạn thực hiện các nhu cầu chứng nhận sản phẩm được chọn.
  • Tốc độ thị trường – các chuyên gia chuyên môn cao cho phép BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ tốc độ cao nhất trên thị trường thông qua việc đem lại cho bạn những lợi thế và khởi đầu nhanh hơn đối thủ
  • Tiếp cận thị trường – là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn đạt được những thành công trong thị trường và dòng chảy kinh doanh trên thế giới thông qua hệ thống hơn 50 văn phòng trên toàn cầu ở 120 thị trường quốc trế.