Dịch vụ và phần mềm tuân thủ

Dịch vụ và phần mềm tuân thủ

Red Overlay
Red Overlay

Làm thế nào biết được bạn vẫn đang đáp ứng các tiêu chuẩn - hoặc, nếu bạn chưa bao giờ được chứng nhận, thì bạn đã gần đến mức đáp ứng tiêu chuẩn như thế nào? Các công cụ chúng tôi có thể nói cho bạn biết. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để duy trì các tiêu chuẩn và nâng cao kết quả hoạt động ngay trong tổ chức của bạn.

 


Các công cụ tự đánh giá

Tổ chức của bạn có tuân thủ tiêu chuẩn? Hãy cùng chúng tôi áp dụng các công cụ tự đánh giá để tìm ra thực trạng để bắt đầu văn hóa xem xét và đánh giá thường xuyên.


Chương trình Entropy

Chương trình Entropy được sử dụng cho các Tổ chức với mọi quy mô trên toàn thế giới, giúp bạn có nhiều ý tưởng đầy năng lượng trong quản lý kết quả hoạt động và rủi ro.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm trước và hiện đang dẫn đầu thị trường. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 80.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 150 quốc gia để đạt được lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với Tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm thành viên trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp.