BSI Connect Screen

BSI Connect Screen

Nền tảng quản lý nhà cung cấp và thông tin về rủi ro chuỗi cung ứng

Nền tảng quản lý nhà cung cấp và thông tin về rủi ro chuỗi cung ứng

Red Overlay
BSI Connect Screen
BSI Connect Screen
Red Overlay

BSI Connect Screen là nền tảng tích hợp sử dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro cho các chương trình quản lý rủi ro chuỗi cung ứng. Nền tảng này nhắm vào các mối nguy lớn nhất đối với chuỗi cung ứng toàn cầu để giúp các tổ chức tạo dựng niềm tin và xây dựng khả năng thích ứng thông qua thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu.

Nền tảng của chúng tôi chứa cơ sở dữ liệu thông tin về rủi ro chuỗi cung ứng toàn cầu độc quyền lớn nhất, tra cứu hơn 20 xếp hạng rủi ro ở hơn 200 quốc gia. Bằng cách truyền dữ liệu và thông tin phân tích rủi ro địa lý vào quá trình đánh giá, các tổ chức có thể theo dõi sự tuân thủ và rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng để tăng tối đa tính rõ ràng và tập trung vào các vấn đề lớn nhất mà họ phải đối mặt.

Lựa chọn BSI Connect Screen để tăng cường sự hiểu biết của bạn về rủi ro chuỗi cung ứng và có được thông tin chuyên sâu giúp thúc đẩy việc ra quyết định nhằm xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn.


Lợi ích của BSI Connect Screen

Thông qua nền tảng quản lý nhà cung cấp và thông tin về rủi ro mới nhất, BSI Connect Screen hỗ trợ bạn:

 • Bảo vệ danh tiếng thương hiệu
 • Giảm bớt rủi ro chuỗi cung ứng
 • Bảo vệ lợi ích cổ đông
 • Đạt được sự minh bạch về chuỗi cung ứng

BSI Connect Screen được các nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, chính phủ và hiệp hội sử dụng để xác nhận rủi ro xảy ra sự cố chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Sự kết hợp độc đáo giữa thông tin về rủi ro và các công cụ quản lý kiểm tra nhà cung cấp mang đến chức năng có thể mở rộng, linh hoạt và mạnh mẽ được tận dụng bởi các đơn vị hàng đầu về bảo mật toàn cầu, tính liên tục trong kinh doanh/khả năng thích ứng của doanh nghiệp, tình trạng và mức độ an toàn của môi trường, trách nhiệm xã hội/phát triển bền vững toàn cầu, v.v.

Gói đăng ký BSI Connect Screen

 • BSI Connect Screen news

  BSI Connect SCREEN news

 • BSI Connect Screen Intelligence

  BSI Connect SCREEN Intelligence

 • BSI Connect Screen Edge

  BSI Connect SCREEN Edge

Gói đăng ký BSI Connect Screen phù hợp với nhu cầu

Lựa chọn chức năng phù hợp với sự lớn mạnh của chuỗi cung ứng.

BSI Connect Screen News

Gói đăng ký cấp độ mới bắt đầu của chúng tôi là điểm khởi đầu lý tưởng để nhận tin tức về rủi ro chuỗi cung ứng - nguồn thông tin về rủi ro đáng tin cậy của bạn.

Các tính năng bao gồm:

 • Bài viết về chuỗi cung ứng
 • Bản đồ tin tức tương tác
 • Báo cáo rủi ro đặc biệt
 • Cập nhật qua email thông tin hàng ngày phù hợp với từng người dùng

BSI Connect Screen Intelligence

Gói đăng ký Screen Intelligence được thiết kế cho các chuyên gia chuỗi cung ứng đang tìm cách tận dụng đội ngũ nhà phân tích của chúng tôi để kiểm soát rủi ro với thông tin phân tích dự đoán và đề xuất phương án tối ưu mà chúng tôi đưa ra.

Screen Intelligence cung cấp thông tin phân tích toàn diện về sự gián đoạn toàn cầu, xu hướng và dữ liệu về sự cố để tạo các điểm quan tâm và cảnh báo về những vấn đề có thể làm tổn hại tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng.

Screen Intelligence bao gồm tất cả các tính năng của Screen News cùng với:

 • Lựa chọn 4 mô-đun bao gồm các mối nguy có thể thay đổi liên quan – sự bảo mật, tính liên tục trong kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp/phát triển bền vững, thực phẩm
 • Đánh giá thông tin hàng quý
 • Báo cáo, bài viết và thông tin chuyên sâu toàn diện về rủi ro
 • Lập sơ đồ rủi ro tương tác toàn cầu
 • Tích cực theo dõi các điểm quan tâm
 • Hồ sơ rủi ro quốc gia chứa các xu hướng chuỗi cung ứng hiện tại

BSI Connect Screen Edge

Gói đăng ký Screen Edge cao cấp của chúng tôi khai thác khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng. Bạn có thể điều chỉnh gói đăng ký này để giảm bớt rủi ro và mang đến cách nhìn rõ ràng về chuỗi cung ứng. Screen Edge kết hợp các tính năng của Screen Intelligence với giải pháp mạnh mẽ về quản lý sự tuân thủ của nhà cung cấp thành cái nhìn toàn diện, cân nhắc đến rủi ro địa lý và địa điểm.

 • Tất cả bài viết, thông tin, tin tức, báo cáo đặc biệt chuyên sâu và báo cáo quốc gia của Screen
 • Cảnh báo thông tin phù hợp với từng người dùng
 • Quản lý và đánh giá việc kiểm tra nhà cung cấp: tự đánh giá, kiểm tra nội bộ hoặc được bên ngoài hỗ trợ
 • Xem hoạt động lập sơ đồ rủi ro nhà cung cấp
 • Bản kiểm tra và tự đánh giá của nhà cung cấp sử dụng các mẫu tùy chỉnh hoặc mẫu có sẵn
 • Quản lý các hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA)
 • Thông báo khi nhà cung cấp hoàn thành và gửi bản kiểm tra hoặc CAPA
 • Đánh giá rủi ro kiểm tra chuỗi cung ứng với thông tin được truyền tải
 • BSI xếp hạng mối nguy dựa trên mô-đun đã chọn
 • Truy cập vào dữ liệu về sự cố chuỗi cung ứng BSI và thông tin phân tích xu hướng
 • Giao tiếp không giới hạn với các nhà cung cấp toàn cầu thông qua bản dịch tự động
 • Bảng theo dõi để theo dõi sự tuân thủ của nhà cung cấp
 • Thiết lập KPI, xếp hạng rủi ro và chỉ số tuân thủ
 • Truy cập Trình phân tích chuỗi cung ứng và Trình phân tích thông tin của BSI