Dịch vụ bài viết chứng nhận

Điều gì xảy ra sau chứng nhận?

Chuẩn mực thực hành không dừng lại ở chứng nhận – nó là một quá trình liên tục. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin truy cập vào trang web Dành riêng cho Khách hàng, đầy đủ các thông tin và tài nguyên hữu ích

Bạn có thể tải về các logo Dấu đảm bảo BSI – truy cập trực tiếp vào chứng chỉ điện tử, được hướng dẫn về việc thúc đẩy chứng nhận, hoặc yêu cầu ủy ban vấn đáp chúng tôi cho các lời khuyên về chuyên môn.

Các tính năng chính gồm có:

 • Các con dấu chứng nhận có thể tải về được

Tải về Dấu Đảm bảo BSI với dấu chứng nhận có liên quan khác, để sử dụng trên nguyên liệu 


 • Chứng chỉ điện tử

Nếu thích, bạn có thể nhận được chứng chỉ bằng điện tử, giúp bạn truy cập nhanh và dễ dàng hơn để chia sẻ thành tích với các khách hàng.


 • Hướng dẫn dấu chứng nhận

Hướng dẫn cách sử dụng Dấu Đảm bảo BSI, cũng như thông tin về sao chép chứng chỉ


 • Thúc đẩy chứng nhận 

Các hướng dẫn vô giá về việc thúc đẩy chứng nhận cho khách hàng, các bên liên quan và nhà cung cấp.


 • Các tài liệu hướng dẫn có thể tải xuống
   

Một loạt các tài liệu quảng cáo và tài liệu hữu ích khác liên quan đến giấy chứng nhận hệ thống quản lý.


 • Hỏi chuyên gia
   

Liên lạc với các chuyên gia để nhận được sự tư vấn chuyên môn về hệ thống quản lý, cũng như thắc mắc về các vấn đề chứng chỉ, tham quan và hóa đơn.


 • Thông tin sự kiện sắp tới


Thông tin về các sự kiện khách hàng cũng như các sự kiện khác mà chúng tôi đang tham gia