Khóa đào tạo An ninh điện toán đám mây: Chứng nhận Đánh giá viên STAR

Chứng nhận STAR mang lại cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khả năng chứng minh việc đăng ký với Liên minh An ninh đám mây (CSA’s) An ninh, Tin cậy, và đăng ký đảm bảo (STAR) đã được đánh giá độc lập dựa trên mô hình phát triển chứng nhận STAR mới.

Mô hình phát triển kiểm tra hoạt động đánh giá an ninh của nhà cung cấp dịch vụ dựa trên Ma trận kiểm soát đám mây CSA’s (CCM) hướng tới một cấp tổng thể.

Chỉ có đánh giá viên được chứng nhận STAR có thể đánh giá nhà cung cấp dịch vụ dựa trên CCM đối với chứng nhận STAR

Được giảng dạy bởi các giảng viên kinh nghiệm, khóa học hai ngày này sẽ giúp bạn học cách thực hiện đánh giá chứng nhận STAR và sẽ làm việc thông qua các ví dụ cụ thể để dạy bạn cách xác định tỷ lệ đối với chứng nhận STAR. Để hoàn thành xuất sắc khóa học này, bạn cần phải vượt qua kỳ thi.

Ai nên tham gia?

Chỉ đánh giá viên được công nhận ISO/IEC 27001 làm việc cho những cơ quan chứng nhận được công nhận bởi thành viên Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) về ISO/IEC 27006 có thể tham gia khóa học.

Tôi sẽ học những gì?

 • Học cách xác định các lĩnh vực kiểm soát cụ thể về CCM và phân biệt các khu vực đó.
 • Tính phát triển là gì và cách mô hình phát triển chứng nhận STAR hoạt động
 • Làm thế nào để áp dụng mô hình phát triển khi đánh giá kiểm soát an ninh của nhà cung cấp
 • Cách tính toán điểm phát triển đối với mỗi khu vực kiểm soát CCM
 • Làm thế nào để chuyển hóa mức độ phát triển của nhà cung cấp thành những điểm phát triển. 
 • Làm thế nào để xin cấp chứng nhận STAR

Tổ chức của tôi có lợi như thế nào?

 • Là một cơ quan chứng nhận được công nhận, tổ chức của bạn có thể thực hiện đánh giá STAR và giải thưởng chứng nhận STAR

Khóa học bao gồm những gì?

 • Thức ăn nhẹ
 • Ăn trưa
 • Tệp tài liệu khóa học
 • Bút và máy tính bảng
 • Chứng nhận tham gia khóa học