Dầu khí theo tiêu chuẩn ISO 29001

Dầu khí theo tiêu chuẩn ISO 29001

Tiêu chuẩn cho chuỗi cung ứng dầu khí. 

Tiêu chuẩn cho chuỗi cung ứng dầu khí. 

Red Overlay
Red Overlay

Dầu khí theo tiêu chuẩn ISO 29001

ISO/TS 29001 là yêu cầu về thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ các sản phẩm cho các ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí tự nhiên trong hệ thống quản lý chất lượng.


Dầu khí theo tiêu chuẩn ISO 29001 là gì?

Phát triển dựa trên sự hợp tác giữa ISO và ngành công nghiệp dầu khí quốc tế (do Viện Dầu khí Mỹ - API), ISO 29001 đặc biệt tập trung vào các chuỗi cung ứng dầu mỏ và khí đốt.

Tiêu chuẩn ISO/TS 29001 dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ISO 9001 và kết hợp với yêu cầu bổ sung nhằm hạn chế chất thải và giảm tốc độ biến đổi từ các nhà cung cấp dịch vụ.

Những yêu cầu này được tách biệt để đảm bảo tính rõ ràng và dễ dàng giám sát. Chất lượng cung cấp hàng hoá, dịch vụ từ các nhà cung cấp được thống nhất toàn cầu và cải tiến liên tục. Điều này đặc biệt đáng quan tâm khi rủi ro về hàng hoá, dịch vụ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các tổ chức và các ngành công nghiệp liên quan.

Tiêu chuẩn này dành cho tất cả các tổ chức hoạt động trong chuỗi cung ứng ngành dầu khí. Chứng nhận ISO/TS 29001 đảm bảo tiêu chuẩn hóa và luôn được cải tiến.

 


Lợi ích đạt được là gì?

  • Đạt được giấy phép thương mại để đẩy mạnh ký kết hợp đồng
  • Tăng sự tin tưởng từ các bên liên quan
  • Cải thiện cách thức quản lý rủi ro để tăng hiệu quả hoạt động
  • Điều chỉnh hoạt động để cải tiến chất lượng và giảm thiểu chất thải
  • Cải tiến liên tục nhờ quá trình đánh giá thường xuyên 

Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.