Hướng dẫn trách nhiệm xã hội Tiêu chuẩn ISO 26000

Hướng dẫn trách nhiệm xã hội Tiêu chuẩn ISO 26000

Thể hiện cam kết của mình để phát triển bền vững và hỗ trợ cộng đồng thông qua trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Thể hiện cam kết của mình để phát triển bền vững và hỗ trợ cộng đồng thông qua trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Red Overlay
Red Overlay

Hướng dẫn trách nhiệm xã hội Tiêu chuẩn ISO 26000

ISO 26000 đưa ra các khuyến nghị quốc tế nhằm hướng tổ chức bạn đến trách nhiệm xã hội. Tiêu chuẩn này sẽ cung cấp và hướng dẫn xây dựng chiến lược dài hạn về trách nhiệm xã hội (csr), bất kể tính chất tổ chức bạn. ISO 26000 tạo điều kiện cho bạn thực hành với các chính sách môi trường, phát triển bền vững và cộng đồng mà bạn tác động.


Csr là gì?

Trách nhiệm và những lĩnh vực xã hội khác đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất để đo lường kết quả hoạt động của tổ chức. csr là gì? Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là nghĩa vụ pháp lý và tự nguyện của tổ chức quan tâm đến tác động xã hội và môi trường trong quá trình hoạt động. Chiến lược tổ chức phải nêu rõ những cách thức gắn kết với các bên liên quan, ứng xử phù hợp và góp phần vào sự phát triển bền vững của môi trường.Lợi ích đạt được là gì?

  • Thiết kế và xây dựng chiến lược trách nhiệm xã hội phù hợp với tổ chức bạn
  • Điều chỉnh chiến lược theo mọi môi trường pháp lý, văn hoá, chính trị
  • Quản lý các vấn đề xã hội hay môi trường cụ thể cho tổ chức bạn
  • Kết nối nhân viên, cộng đồng và các đối tác kinh doanh trong chiến lược 
  • Trở thành tổ chức trách nhiệm xã hội được tin cậy


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.