Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 20121

Đem lại những sự kiện tốt nhất khi tối đa hóa sự đóng góp của họ về tính bền vững thông qua việc hoàn thành khóa đào tạo Giới thiệu về hệ thống quản lý sự kiện bền vững theo tiêu chuẩn ISO 20121 

Tiêu chuẩn ISO 20121, thay thế tiêu chuẩn BS 8901, được thiết kế cho tất cả các hình thức sự kiện từ hội thảo cho đến Thế vận hội Luân Đôn 2012 và có thể áp dụng cho các địa điểm, tổ chức và các nhà thầu.

Các nhà đào tạo khóa học chúng tôi xây dựng kinh nghiệm về sự phát triển tiêu chuẩn phiên bản quốc tế (ISO 20121) để giúp bạn hiểu việc quản lý bền vững trong bối cảnh liên quan đến các sự kiện. Học cách xác định khu vực nào có thể cắt giảm sự lãng phí và giảm lượng khí thải các-bon, thiết kế chương trình quản lý bên liên quan, đặt mục tiêu và phát triển tiềm năng tồn tại trong chuỗi cung ứng.

Phác thảo mối liên quan giữa ISO 20121 và ISO 14001 về quản lý môi trường và mang lại sự hiểu biết về việc làm thế nào để đạt được những thành công bền vững cho doanh nghiệp.Ai nên tham gia?

 • Những cá nhân mới có vai trò thực hiện việc hỗ trợ và các sự kiện theo tiêu chuẩn ISO 20121
 • Các nhà quản lý sự kiện, truyền thông hoặc liên lạc muốn thực hiện ISO 14001 hoặc ISO 20121 hay những người làm việc với khách hàng về việc đó.
 • Các nhà quản lý bền vững doanh nghiệp hoặc CSR và chuyên gia mua bán chịu trách nhiệm cho việc hoạch định hoặc phân phối sự kiện
 • Những người đang tìm kiếm sự phát triển chuyên nghiệp liên tục

Tôi sẽ học những gì?

 • Hiểu và xác định quản lý bền vững và quản lý môi trường
 • Xác định và hiểu về các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 20121
 • Đánh giá tầm quan trọng việc đạt được và duy trì tiêu chuẩn
 • Phác thảo sự liên hệ giữa ISO 20121 và ISO 14001 quản lý môi trường
 • Tìm hiểu về việc áp dụng tiêu chuẩn như thế nào đối với sự kiện liên quan đến doanh nghiệp bạn
 • Có được các nhìn tổng quát về quá trình chứng nhận ISO 20121

Tôi có lợi như thế nào?

 • Tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 20121 có thể cải tiến doanh nghiệp như thế nào
 •  Cải thiện tính bền vững trong ngân sách có sẵn
 • Đạt được hiệu suất cao hơn trong việc hoạch định sự kiện chung và tổ chức sự kiện.
 • Xây dựng niềm tin từ các bên liên quan thông qua giấy ủy nhiệm ISO 20121
 • Có được cái nhìn tổng quát về quá trình chứng nhận ISO 20121

Khóa học bao gồm những gì?

 • Sổ ghi chép
 • Ăn trưa
 • Thức ăn nhẹ