Tìm hiểu về chương trình đào tạo 6 Sigma

Giữ cho quy trình kinh doanh của bạn và nâng cao sự hài lòng của khách hàng với những khóa đào tạo Tìm hiểu về 6 theo tiêu chuẩn ISO 13053- Phương pháp số lượng trong quy trình cải tiến – 6 Sigma.

Đi ngang qua tất cả các khu vực trong doanh nghiệp của bạn và tất cả mức độ chuyên môn, khóa đào tạo của chúng tôi được giảng dạy bởi những giảng viên chất lượng, những người sẽ hỗ trợ bạn giải pháp đối với hiện trạng đai đen 6 sigma cấp quốc gia.

Tại BSI, chúng tôi đưa ra một giải pháp duy nhất về thiết kế đào tạo 6 Sigma xung quanh ngành nghề sản xuất hoặc dịch vụ, đảm bảo bạn và tổ chức của bạn đạt được những kết quả xứng đáng. Thêm vào đó, cả hai khóa đào tạo của chúng tôi: Đai xanh và đai đen bao gồm chứng chỉ miễn phí.


Train your team in-house


Public Training Courses

All BSI Public Training Courses use accelerated learning techniques which includes lectures, exercises and interaction sessions to ensure you fully understand the subject matter.