Một tiêu chuẩn quốc tế mới về hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Một tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của thế giới về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp đang được phát triển. Nó giúp tổ chức của bạn có  một nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên của bạn và những người khác, ngăn cản trường hợp tử nạn, những tổn thương liên quan đến công việc và sức khỏe ốm yếu cũng như cải thiện thường xuyên hoạt động đánh giá OH&S.


BÂY GIỜ ĐÃ CÓ SẴN –Bản dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/DIS 45001 

ISO đã ban hành bản dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế chính thức bởi Ủy ban tổ chức. Giờ đây bạn có thể tìm kiếm chi tiết tiêu chuẩn này và quen thuộc hóa bản thân với nó. Bạn có thể binh luận về những điều kiện cá nhân thông qua trường bình luận dự thảo BSI hoặc có thể tìm kiếm nó và những yêu cầu của tiêu chuẩn đó một cách chi tiết hơn nếu bạn mua một bản sao chép. 

 


Cái gì xảy ra tiếp theo?

Bản dự thảo đã đươc chia sẻ với tất các những thành viên của ISO quốc gia và họ sẽ đánh giá và cung cấp những phản hồi. Cuộc họp tiếp theo của ủy ban ISO sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2016 và sẽ xem xét lại những nhận xét đó. Tiêu chuẩn cuối cùng được lên lịch sẽ xuất bản sau năm đó.


Những lợi ích của ISO/DIS 45001 là gì?

ISO/DIS 45001 đem lại quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghệ nghiệp và những cải thiện thường xuyên trong chính trung tâm của một tổ chức. Tiêu chuẩn mới này là một cơ hội cho những tổ chức đang kết hợp hướng đi chiến lược của họ với hệ thống quản lý OH&S. Thêm vào đó, việc tập trung vào cải thiện hoạt động đánh giá an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng được tăng lên.

Khách hàng của chúng tôi nói với chúng tôi rằng họ có những lợi ích nhân đôi như một kết quả của việc thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, ví dụ như:

  • Giảm tổn thương liên quan đến công việc, sức khỏe ốm yếu và tử nạn.
  • Loại trừ hoặc tối thiểu hóa rủi ro OH&S.
  • Cải thiện đánh giá hoạt động O&S và tính hiệu quả
  • Chú tâm vào trách nhiệm tập đoàn và đáp ứng những yêu cầu chuỗi cung cấp
  • Bảo vệ tiếng tăm của thương hiệu
  • Thúc đẩy và động viên nhân viên thông qua việc tư vấn và tham gia.

Học thêm về tiêu chuẩn này trên hướng dẫn thông tin 

 


Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tổ chức của tôi được chứng nhận BS OHSAS 18001?

BSI sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du nhập và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn và đào tạo để giúp bạn làm một cách trôi chảy như có thể.

Một phần của lý do BSI là nhà cung cấp chứng nhận cho sự lựa chọn đầu tiên đó là chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong suốt thay đổi , giúp đỡ bạn để bạn hiểu về tiêu chuẩn và nó ảnh hưởng thế nào - và có lợi thế nào - tổ chức của bạn.

Hãy xem video phía dưới để có nhiều thông tin hơn hoặc tải hướng dẫn bản đồ so sánh giữa BS OHSAS 18001 và tiêu chuẩn mới ISO/DIS 45001 

 


Bước tiếp theo

Nó thực sự quan trọng để giữ cho đến ngày với những thông tin mới nhất về các hoạt động sửa đổi cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chính. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên giữa bây giờ và khi các tiêu chuẩn chính thức được công bố.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi cho chúng tôi + 84 8 3820 0066 hoặc email: info.vietnam@bsigroup.com