Khóa đào tạo thực hiện BS 10500 về hệ thống quản lý chống tham nhũng

Thực hiện thành công BS 10500 “Đặc điểm kỹ thuật về hệ thống quản lý chống tham nhũng (ABMS)” thể hiện sự cam kết của bạn đối với những hành vi đạo đức nghề nghiệp và đó cũng là một phần thiết yếu của quản trị doanh nghiệp trong một tổ chức được quản lý tốt mà thông qua đó danh tiếng doanh nghiệp được bảo vệ và tránh được những giao dịch có dấu hiệu tham nhũng.

Được dẫn dắt bởi giảng viên kinh nghiệm của BSI, khóa học 2 ngày này sẽ hướng dẫn cho bạn thông qua việc thực hiện một hệ thống ABMS hiệu quả, sử dụng sự kết hợp giữa những bài tập thực hành, các hoạt động nhóm và những buổi thảo luận trên lớp.

Bạn cũng sẽ nhận được một bộ công cụ tham khảo với những tài liệu, thông tin cần thiết để sử dụng trong quá trình thực hiện của tổ chức.

Khóa học này đã được phát triển cùng với Cảnh sát thành phố Luân Đôn, học viện đào tạo về Tội phạm và Gian lận kinh tếAi nên tham dự?

Những người có trách nhiệm trong việc quản lý chống tham nhũng, những hành vi đạo đức nghề nghiệp, quản trị doanh nghiệp, rủi ro và sự tuân thủ, hệ thống quản lý, đo lường chống tham nhũng, nguồn nhân lực, mua bán và những người quản lý / chọn lựa đối tác kinh doanh đặc biệt là hoạt động trong môi trường có nguy cơ tham nhũng cao.

Những công việc được gợi ý như:

 •  Những nhà quản lý nhân sự
 • Nhóm pháp chế nội bộ
 • Những nhà quản lý về rủi ro và việc tuân thủ
 • Nhóm điều tra và phúc lợi nội bộ
 • Đánh giá viên hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài còn mới mẻ với ABMS 
 •  Những nhà quản lý mua bán
 • Nhóm hành chính về những thông tin và ghi chép bí mật 

Không có điều kiện tiên quyết chính thức nào để tham dự khóa học, tuy nhiên bạn nên có một chút kiến thức về ABMS, đặc biệt là tiêu chuẩn BS 10500, cũng như là hiểu biết về cách tổ chức của bạn hoạt động và những nguy cơ mà nó có thể phải đối mặt. Khóa học về những yêu cầu của chúng tôi có thể giúp bạn dựa trên những kiến thức về BS 10500 và ABMS của bạn.


Tôi sẽ học những gì?

 • Làm thế nào để xác định mối đe dọa liên quan đến tham nhũng trong một tổ chức
 • Làm thế nào nhận ra những thuật ngữ về hệ thống quản lý chính của BS 10500
 •  Đâu là những lợi ích cụ thể đối với tổ chức của tôi trong việc thực hiện một ABMS hiệu quả
 • Làm thế nào để xác định một khuôn mẫu điển hình cho việc áp dụng kiến thức BS 10500 tuân thủ theo vòng tròn Hoạch định – Thực hiện- Kiểm tra- Hành động (PDCA)
 • Làm thế nào để giải thích những yêu cầu của BS 10500 từ một khía cạnh của việc thực hiện trong bối cảnh tổ chức của bạn.
 • Làm thế nào để tiến hành xem xét đường cơ sở đối với vị trí hiện tại của tổ chức trong mối liên hệ với BS 10500

Những lợi ích là gì?

 • Bạn có thể giải thích những lợi ích của tiêu chuẩn BS 10500 và làm thế nào để tiêu chuẩn đó mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn
 • Tổ chức của bạn có thể được đặt ở vị trí tốt hơn cho việc thực hiện thành công hệ thống ABMS
 • Doanh nghiệp của bạn có thể xác định và liên lạc với chính sách chống tham nhũng
 • Những người quản lý việc thực hiện ABMS sẽ đạt được sự tự tin trong việc giới thiệu sản phẩm
 • Những người thực hiện ABMS sẽ có một bộ công cụ tham khảo để hỗ trợ hướng dẫn việc thực hiện của họ

Bao gồm những gì?

 • Ghi chú về khóa học
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ
 • Chứng nhận tham gia