Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ về hệ thống quản lý chống tham nhũng BS 10500

Sau khi thực hiện thành công một hệ thống quản lý Chống tham nhũng (ABMS), dựa trên BS 10500, các tổ chức sẽ tìm kiếm sự bảo đảm khuôn mẫu thực hành tốt nhất được theo dõi, xem xét và duy trì một cách thường xuyên.

Với một quy trình đánh giá nội bộ chặt chẽ, bạn có thể đảm bảo rằng tổ chức của bạn đánh giá hoạt động ABMS một cách thống nhất và cải tiến thường xuyên trong lĩnh vực có rủi ro cũng như khảo sát tính khả thi. Đánh giá nội bộ hỗ trợ việc chuẩn bị cho những đánh giá độc lập được thực hiện bởi khách hàng hoặc các cơ quan chứng nhận.

Được hướng dẫn bởi những giảng viên kinh nghiệm của BSI, khóa học 2 ngày này sẽ phát triển kiến thức của bạn cũng như các kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ ABMS. Tham gia và các bài tập thực hành, các hoạt động nhóm, và những buổi thảo luận trên lớp, sẽ hướng dẫn bạn từ những quy tắc, thực hành đánh giá và việc áp dụng của họ khi đánh giá dựa trên những yêu cầu của BS 10500.

Khóa học này đã được phát triển cùng với Cảnh sát thành phố Luân Đôn, học viện đào tạo về Tội phạm và Gian lận kinh tế


Ai nên tham dự?

Những người có trách nhiệm trong việc quản lý chống tham nhũng, những hành vi đạo đức nghề nghiệp, quản trị doanh nghiệp, rủi ro và sự tuân thủ, hệ thống quản lý, đo lường chống tham nhũng, nguồn nhân lực, mua bán và những người quản lý / chọn lựa đối tác kinh doanh đặc biệt là hoạt động trong môi trường có nguy cơ tham nhũng cao.

Những công việc gợi ý như:

 • Những nhà quản lý nhân sự
 • Những nhà quản lý đội pháp chế nội bộ
 • Những nhà quản lý rủi ro và tuân thủ
 • Trưởng nhóm điều tra và phúc lợi nội bộ
 • Đánh giá viên hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài còn mới mẻ với ABMS
 • Những nhà quản lý mua bán
 • Trưởng nhóm hành chính về những thông tin mật và ghi chép

Không có điều kiện tiên quyết chính thức nào để tham dự khóa học, tuy nhiên bạn nên có một chút kiến thức về ABMS, đặc biệt là tiêu chuẩn BS 10500, cũng như là hiểu biết về cách tổ chức của bạn hoạt động và những nguy cơ mà nó có thể phải đối mặt. Khóa học về những yêu cầu của chúng tôi có thể giúp bạn dựa trên những kiến thức về BS 10500 và ABMS của bạn.

Tôi sẽ học những gì?

 • Các yêu cầu đánh giá chính của BS 10500 làm việc như thế nào
 • Làm thế nào để hoạch định một đánh giá ABMS
 • Làm thế nào để thực hiện đánh giá ABMS
 • Làm thế nào để báo cáo kết quả đánh giá ABMS
 • Làm thế nào để thực hiện theo dõi đánh giá và đóng sổ.

Những lợi ích là gì?

 • Công ty của bạn sẽ có thể công nhận sự hiệu quả của ABMS
 • Doanh nghiệp của bạn có thể chỉ ra việc cam kết của mình đối với việc quản lý những rủi ro liên quan đến một ABMS hiệu quả đối với những bên có hứng thú.
 • Tổ chức của bạn có thể tốt hơn để chuẩn bị cho những đánh giá độc lập.
 • Công ty của chúng tôi có những kỹ năng trong việc đánh giá BS 10500

 

Bao gồm những gì?

 • Ghi chú về khóa học
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ
 • Chứng nhận tham gia