BES 6001 Nguồn cung ứng sản phẩm xây dựng có trách nhiệm

BES 6001 Nguồn cung ứng sản phẩm xây dựng có trách nhiệm

Giúp chứng minh phương pháp xây dựng bền vững của bạn

Giúp chứng minh phương pháp xây dựng bền vững của bạn

Red Overlay
Red Overlay

Giúp bạn chứng minh phương pháp xây dựng bền vững của bạn

Với sự tập trung ngày càng cao Chính phủ về phát triển bền vững, nhiều công ty xây dựng đang nhận ra sự cần thiết để chứng minh rằng các tòa nhà mà họ được xây dựng theo đúng chủ kiến. Yếu tố này là nguồn cung ứng có trách nhiệm các sản phẩm được sử dụng và trách nhiệm chứng minh ngày càng được truyền lại cho các nhà sản xuất các sản phẩm xây dựng. 


BES 6001 là gì?

Tiêu chuẩn BRE, BES 6001 đã được công bố nhằm giúp các nhà sản xuất sản phẩm xây dựng để đảm bảo và sau đó chứng minh rằng dự án của họ đã được thực hiện với các thành phần nguyên liệu đã được lấy từ nguồn cung cấp có trách nhiệm. Tiêu chuẩn mô tả một khuôn khổ cho việc quản trị tổ chức, quản lý chuỗi cung ứng và các khía cạnh môi trường và xã hội cần phải được giải quyết để đảm bảo nguồn cung ứng có trách nhiệm trong các dự án xây dựng.  

Đánh giá độc lập bên thứ ba và chứng nhận theo yêu cầu BES 6001 sau đó cung cấp cho tổ chức các khả năng để chứng minh rằng một hệ thống hiệu quả để đảm bảo nguồn cung ứng chịu trách nhiệm tồn tại và thêm sự tín nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào được thực hiện.

BES 6001 có liên quan tới bất kỳ tổ chức sản xuất các sản phẩm xây dựng từ các sản phẩm nền tảng như xi măng và thép đến các ống bê tong với các khối, cửa sổ, sàn, mái ngói, nhựa, sản phẩm gỗ.

Trong khi đó phù hợp hơn với thị trường B2B, BES 6001 cũng có liên quan đến các tổ chức bán lẻ bán các sản phẩm xây dựng như các cửa hàng tư sản xuất.


Những lợi ích là gì?

  • Chứng minh cho các bên liên quan rằng bạn cung ứng nguồn sản phẩm có trách nhiệm.
  • Cạnh tranh hơn để tăng cơ hội và triển vọng
  • Đưa ra những quyết định sáng suốt hơn khi lựa chọn nhà cung cấp
  • Nâng cao kết quả hoạt động tổng quát môi trường và xã hội
  • Tăng truy cập vào kế hoạch như BREEAM và mã cho nhà bền vững 

 


Tận dụng tối đa chứng nhận

Là một khách hàng BSI, bạn có thể truy cập vào một số tài nguyên được thiết kế để giúp bạn nhận được nhiều nhất hơn cả chứng nhận của bạn. Bạn sẽ được cập nhật thường xuyên về những cải tiến mới nhất trong tiêu chuẩn với các hệ thống quản lý tốt nhất qua các sự kiện và các khóa đào tạo chúng tôi. Sự hỗ trợ bạn nhận được từ quản lý khách hàng chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với những đánh giá doanh nghiệp giúp tổ chức của bạn duy trì lợi thế cạnh tranh và cải tiến thường xuyên.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.