Truyền thông – những câu hỏi thường gặp

Phần này bao gồm câu hỏi thường gặp chung về các điều khoản BSI, các sản phẩm và dịch vụ.  

 • Tiêu chuẩn là gì?
 • Một số BS nghĩa là gì?
 • Hệ thống quản lý là gì?
 • Chứng nhận là gì?
 • Điểm khác nhau giữa chứng nhận, đăng ký và công nhận là gì?
 • ISO 9001 là gì?
 • ISO 14001 là gì?
 • PAS là gì?
 • Kitemark® là gì?
 • Nhãn CE là gì?
 • Ai sở hữu BSI?

 Tiêu chuẩn là gì?

Về bản chất, một tiêu chuẩn là một cách thống nhất trong việc làm một cái gì đó. Đó có thể là sản xuất một sản phẩm, quản lý một quá trình, cung cấp một dịch vụ hoặc cung cấp vật tư - một phạm vi rộng lớn các hoạt động và các đối tượng được thực hiện bởi các tổ chức và sử dụng bởi khách hàng của họ.

Số BS có nghĩ là gì?

Việc thể hiện một con số tiêu chuẩn Anh Quốc (ví dụ như: BS 1234), trên một sản phẩm tiêu dùng, cho thấy các nhà sản xuất tuyên bố đã thực hiện các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn Anh Quốc.

Đôi khi BS sẽ đi kèm bởi các chữ EN và/ hoặc ISO. Điều này nghĩa là tiêu chuẩn được phát triển bởi tiêu chuẩn Châu Âu (EN) hoặc quốc tế (ISO) và sau đó được thông qua bởi Vương Quốc Anh như một tiêu chuẩn Anh Quốc.   

 

 

Hệ thống quản lý là gì?

Hệ thống quản lý là một khuôn khổ đã được chứng minh để quản lý và liên tục cải thiện các chính sách tổ chức, thủ tục và qúa trình.

Các doanh nghiệp tốt nhất làm việc như thể hoàn thiện các đơn vị với một tầm nhìn chung. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin, điểm chuẩn, đội ngũ làm việc và làm việc với chất lượng cao nhất và nguyên lý môi trường.

Một hệ thống quản lý giúp cho tổ chức của bạn đạt được những mục tiêu này thông qua một số chiến lược, bao gồm tối ưu hóa quá trình, quản lý tập trung và tư duy quản lý kỷ luật.

 

Chứng nhận là gì?

Chứng nhận cho phép bạn chứng minh cam kết của mình để thực hành tốt nhất, hiệu quả và bền vững. Bạn đang tỏ ra cho các khách hàng, đối tác và các cổ đông rằng bạn đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất. Và bạn đang chứng minh rằng bạn quan tâm đến việc làm tốt mọi thứ. Đối với một tổ chức đầy tham vọng, nó chỉ đơn giản là cần thiết.

Sự khác biệt giữa chứng nhận, đăng ký và công nhận là gì?

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, "chứng nhận" đề cập đến việc phát hành bảo đảm bằng văn bản (giấy chứng nhận) bởi một tổ chức độc lập, khách quan - như hệ thống quản lý BSI - đã được đánh giá là hệ thống quản lý tổ chức và xác minh rằng nó phù hợp với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn. "Đăng ký" có nghĩa là việc tổ chức đánh giá sau đó ghi nhận lại các chứng nhận trong sổ đăng ký khách hàng của mình.

Hệ thống quản lý tổ chức do đó đã được cả chứng nhận và đăng ký. Đối với các mục đích thực tế, sau đó, sự khác biệt giữa hai thuật ngữ là không đáng kể và cả hai đều có thể chấp nhận cho sử dụng chung.Điều đó nói rằng, "Chứng nhận" có vẻ là hạn sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới, mặc dù đăng ký (từ đó "đăng ký" để thay thế cho cơ quan đăng ký / chứng nhận) thường được ưa thích ở Bắc Mỹ và Vương quốc Anh, và cả hai cũng được sử dụng thay thế cho nhau .

Ngược lại, sử dụng "công nhận" như một sự thay thế thay đổi được xác nhận hoặc đăng ký là sai, bởi vì nó có nghĩa là một cái gì đó khác nhau.Trong bối cảnh này, công nhận đề cập đến việc công nhận chính thức cơ quan chuyên môn - một cơ quan kiểm định chất lượng - đó là một cơ quan chứng nhận có thẩm quyền để thực hiện cấp giấy chứng nhận trong các lĩnh vực kinh doanh quy định. BSI là một trong những cơ quan cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý được tôn trọng và có uy tín nhất trên thế giới và được công nhận bởi khoảng 20 cơ quan địa phương và quốc tế

 

Trong thuật ngữ đơn giản, công nhận là giống như xác nhận cơ quan chứng nhận. Giấy chứng nhận được cấp bởi tổ chức chứng nhận - và được gọi là "Giấy chứng nhận được công nhận" - có thể được công nhận trên thị trường như đã tăng sự tín nhiệm.

 

ISO 9001 là gì?

Một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 sẽ giúp bạn liên tục theo dõi và quản lý chất lượng trên tất cả các hoạt động. Theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới, nó vạch ra cách để đạt được, cũng như điểm chuẩn, kết quả hoạt động nhất quán và dịch vụ. Với tiêu chuẩn ISO 9001 bạn có thể đặt trong quá trình diễn ra cho phép bạn để cải thiện cách bạn hoạt động ở tất cả các cấp.

ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận rằng phác thảo cách đặt một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả tại chỗ. Nó được thiết kế để giúp các doanh nghiệp duy trì thành công về phương diện thương mai mà không nhìn ra trách nhiệm môi trường. Nó cũng có thể giúp bạn tăng trưởng trong khi giảm thiểu tác động môi trường tăng trưởng này. Bằng cách đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 14001 hệ thống cung cấp khuôn khổ cho phép bạn để đáp ứng mong đợi khách hàng ngày càng cao của trách nhiệm từng người trong đoàn thể cũng như các yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

Công khai Đặc điểm kỹ thuật có sẵn (PAS)

Một số kỹ thuật công khai có sẵn (PAS) là một tiêu chuẩn được phát triển bởi các tiêu chuẩn BSI Anh ủy quyền bởi một tổ chức bên ngoài. Các cơ quan bên ngoài như đã bao gồm, Chính phủ Vương quốc Anh, các hiệp hội thương mại và các công ty tư nhân.   

Ai sở hữu BSI?

BSI không có cổ đông hoặc "chủ sở hữu" khác. Nó là một công ty thương mại, nhưng phân phối phi lợi nhuận. Lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh. Nó không được sở hữu và độc lập với chính phủ.

Kitemark® là gì?

Các Kitemark là một nhãn hiệu chứng nhận đăng ký sở hữu và điều hành bởi BSI. Đây là một trong những biểu tượng được công nhận về chất lượng và độ an toàn và mang lại giá trị đích thực cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp và tập quán mua sắm.

Với công nhận UKAS - lợi ích bao gồm giảm thiểu rủi ro, tăng sự hài lòng khách hàng và tiếp cận khách hàng mới trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm về các Kitemark®

BSI có thể giúp bạn truy cập dễ dàng hơn vào thị trường châu Âu bằng cách đảm bảo sản phẩm của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu về nhãn CE. Nếu bạn sản xuất hoặc sản phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi một hoặc nhiều các Chỉ thị tiếp cận mới sau đó bạn sẽ cần sự hướng dẫn chuyên nghiệp về làm thế nào để đáp ứng tất cả các yêu cầu thiết yếu các chỉ thị.

Tìm hiểu thêm về nhãn CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công khai Đặc điểm kỹ thuật có sẵn (PAS)