Hội đồng tiêu chuẩn quốc gia Anh

Chúng tôi là Hội đồng tiêu chuẩn Quốc gia Anh (NSB) cũng là hội đồng tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên. Chúng tôi đại diện cho lợi ích kinh tế và xã hội Vương quốc Anh trên tất cả các tổ chức tiêu chuẩn châu Âu và quốc tế trong việc phát triển các giải pháp thông tin kinh doanh cho các tổ chức Anh quốc thuộc mọi quy mô và lĩnh vực.