UK national standards body

BSI chia sẻ kiến ​​thức và những thực hành tốt nhất với tư cách là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh

Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên trên thế giới

Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia Vương quốc Anh đầu tiên trên thế giới

Red Overlay
image of BSI logo on building
image of BSI logo on building
Red Overlay

BSI chia sẻ những thực hành tốt nhất, biến sự hoàn hảo thành thói quen

Chúng tôi là Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Vương quốc Anh

BSI được Chính phủ Vương quốc Anh bổ nhiệm làm Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia, nắm giữ Hiến chương Hoàng gia Royal Charter, và đại diện cho lợi ích của Vương quốc Anh tại Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và các Tổ chức Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN, CENELEC và ETSI ). Được thành lập vào năm 1901, BSI là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên trên thế giới.

Membership logos
Vai trò của chúng tôi với tư cách là Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Vương quốc Anh, giúp cải thiện chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống bằng cách cho phép tạo ra các tiêu chuẩn và khuyến khích sử dụng chúng. Chúng tôi đại diện cho các lợi ích kinh tế và xã hội của Vương quốc Anh trên tất cả các tổ chức tiêu chuẩn châu Âu và quốc tế và trong việc phát triển các giải pháp thông tin kinh doanh cho các tổ chức của Anh thuộc mọi quy mô và lĩnh vực.

Chúng tôi xuất bản hơn 3.100 tiêu chuẩn mỗi năm, được củng cố bằng cách tiếp cận hợp tác, tham gia với các chuyên gia trong ngành, cơ quan chính phủ, hiệp hội thương mại, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và người tiêu dùng để phát triển các tiêu chuẩn phản ánh thông lệ kinh doanh tốt, bảo vệ người tiêu dùng và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế