Những Cơ quan Tiêu chuẩn

Những cơ quan tiêu chuẩn Châu Âu

CEN phát triển các tiêu chuẩn châu Âu và thúc đẩy sự hài hoà kỹ thuật tự nguyện ở châu Âu kết hợp với các tổ chức trên toàn thế giới và các đối tác ở châu Âu. BSI là thành viên hàng đầu CEN trong việc phát triển các tiêu chuẩn châu Âu. Một ví dụ một tiêu chuẩn được phát triển bởi CEN và thông qua bởi BSI là BS EN 71 đồ chơi an toàn.

  • Ủy ban châu Âu về tiêu chuẩn hóa kỹ thuật điện
    CENELEC là Ủy ban châu Âu cho Tiêu chuẩn hóa điện kỹ thuật và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn hóa trong các lĩnh vực kỹ thuật điện kỹ thuật. CENELEC chuẩn bị các tiêu chuẩn tự nguyện, giúp thúc đẩy thương mại giữa các quốc gia, tạo ra thị trường mới, cắt giảm chi phí tuân thủ và hỗ trợ sự phát triển thị trường chung châu Âu

Các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế 

ISO là một liên bang trên toàn thế giới của các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế từ 140 quốc gia bao gồm cả BSI. Nó thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa để hỗ trợ việc trao đổi hàng hoá quốc tế và các dịch vụ. Kết quả hoạt động ISO trong các hiệp định quốc tế được công bố xem như là tiêu chuẩn quốc tế. Một ví dụ là tiêu chuẩn ISO 9000 – hệ thống các tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Nó cũng có thể được thể hiện như BS EN ISO 9000.

  • Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế
    IEC là tổ chức toàn cầu chuẩn bị và công bố tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và các công nghệ liên quan.