Còn sáu tháng nữa: BSI đưa ra lời nhắc khi thời hạn của UKCA đến gần

Cập nhật ngày 26 tháng 8 năm 2021: Theo thông báo mới nhất của Chính phủ, một số thông tin và mốc thời gian trong Thông cáo báo chí này không còn chính xác. Vui lòng đọc phản hồi mới nhất của chúng tôi tại đây

01/07/2021

Còn sáu tháng nữa trước khi việc mang dấu UKCA trở thành một yêu cầu, BSI, công ty cải tiến kinh doanh và Tiêu chuẩn, đã đưa ra lời nhắc nhở cho tất cả các nhà sản xuất đang tìm cách đưa các sản phẩm được quản lý có liên quan vào thị trường Anh Quốc (GB).

Dấu UKCA sẽ thay thế dấu CE truyền thống từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và hầu hết tất cả các sản phẩm trước đây yêu cầu dấu CE sẽ cần phải có dấu UKCA do Cơ quan được phê duyệt cấp. Dấu CE sẽ không còn được công nhận đối với hầu hết các sản phẩm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tuy nhiên, thiết bị hàng hải, thiết bị y tế và IVD vẫn được cho phép lâu hơn một chút.

Tuy nhiên, nếu sản phẩm của bạn trước đây đã được tự công bố và nếu nó thuộc danh mục mà nó vẫn có thể được tự công bố thì rất có thể nó vẫn như vậy. Các sản phẩm cần được Cơ quan được Chỉ định phê duyệt, giờ đây sẽ cần được Cơ quan được phép của Vương quốc Anh chứng nhận.

Shahm Barhom, Giám đốc Chứng nhận Sản phẩm của Tập đoàn tại BSI, cho biết:

"Chúng tôi đã ở trong một giai đoạn chuyển tiếp kể từ khi chúng tôi rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2020; cả UKCA và CE đều đã được chấp nhận, tuy nhiên từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, điều này sẽ không còn như vậy nữa. Hầu hết các sản phẩm được đưa vào thị trường ở Vương quốc Anh sẽ yêu cầu mang dấu UKCA từ năm tới và việc kiểm tra và chứng nhận liên quan để hỗ trợ việc cấp dấu UKCA phải do Cơ quan được phê duyệt của Vương Quốc Anh thực hiện.

Chúng tôi cam kết giúp khách hàng của mình xây dựng khả năng phục hồi thông qua bối cảnh quy định mới này, tuy nhiên, một số lượng đáng kể các nhà sản xuất vẫn chưa đăng ký cấp dấu UKCA. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà sản xuất có kế hoạch bán sản phẩm của họ tại Vương quốc Anh vào năm tới hãy hành động ngay để tránh gián đoạn chuỗi cung ứng của họ".

David Reynolds, Giám đốc kỹ thuật của AGA Rangemaster, cho biết :

"Đó không phải là một quá trình chuyển đổi khó khăn vì quá trình kiểm tra sự phù hợp hầu như không thay đổi trong việc cấp dấu CE và UKCA. Là một nhà sản xuất bếp từ và chậu rửa đa dạng của Anh, điều quan trọng là phải đạt được dấu UKCA cho các sản phẩm của chúng tôi để loại bỏ nguy cơ hỏng hóc cho khách hàng. Việc gắn các sản phẩm của chúng tôi với dấu UKCA giúp chúng tôi tin tưởng rằng sẽ không có bất kỳ sự gián đoạn nào ảnh hưởng đến khách hàng trong tương lai.

"Chuyên môn kỹ thuật và kiến thức về các tiêu chuẩn và quy định được thể hiện bởi BSI đã làm cho quá trình diễn ra suôn sẻ và dễ dàng".

BSI đã cấp hơn 1.000 chứng chỉ UKCA cho các nhà sản xuất. Các tổ chức được BSI chứng nhận cho đến nay có thể được xem tại đây trong thư mục BSI Verifeye.

Các câu hỏi thường gặp

Sản phẩm nào yêu cầu mang dấu UKCA?

Hầu hết các sản phẩm hiện được điều chỉnh bởi các quy định và chỉ thị về dấu CE sẽ được áp dụng dấu UKCA.

Tôi đã sử dụng một cơ quan được thông báo không thuộc Vương quốc Anh để cấp dấu CE / cấp dấu UKCA. Tôi có phải làm việc với một cơ quan được Vương quốc Anh phê duyệt cho các dịch vụ cấp dấu UKCA không?

Có, các quy định của Vương quốc Anh yêu cầu sử dụng Cơ quan được phê duyệt của Vương quốc Anh thay cho Cơ quan được EU Chỉ định đã được sử dụng trong các quy định của Liên minh Châu Âu.

Tôi muốn bán sản phẩm của mình ở Bắc Ireland, sự kết hợp khác nhau là gì giữa các dấu CE, UKCA và UKNI cho phép đưa sản phẩm ra thị trường ở Bắc Ireland?

Đối với Bắc Ireland, việc mang dấu UKCA không được chấp nhận. Các dấu được chấp nhận là:

 • Mang dấu "CE" được hỗ trợ bởi Cơ quan được Chỉ định của Liên minh Châu Âu (nếu được yêu cầu), hoặc
 • Dấu "CE UKNI" được hỗ trợ bởi Cơ quan được chỉ định của Vương quốc Anh (nếu được yêu cầu)

Để biết thêm thông tin về chủ đề này, BSI có một bảng thông tin tham khảo có sẵn để tải xuống từ trang web của chúng tôi

Mất bao lâu để có được chứng chỉ?

Điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố - ví dụ: các quy định áp dụng cho sản phẩm của bạn, số lượng sản phẩm bạn sản xuất và số lượng địa điểm sản xuất bạn hoạt động. Quá trình này sẽ nhanh hơn đối với các sản phẩm đã được mang dấu CE tuy nhiên vẫn có một số lượng hạn chế Cơ quan được phê duyệt, vì vậy chúng tôi yêu cầu các nhà sản xuất hành động ngay bây giờ để tránh bị gián đoạn.

Dấu UKCA có giá trị trong bao lâu?

Việc mang dấu UKCA không có bất kỳ giới hạn thời gian nào - đó là một tuyên bố được đưa ra tại một thời điểm. Cũng giống như mang dấu CE, một số chứng chỉ bắt buộc đối với UKCA có thể có giới hạn thời gian, ví dụ, chứng chỉ kiểm tra loại GAR có giá trị tối đa là mười năm. Đây cũng là trường hợp theo luật của Vương quốc Anh.

Chi phí cấp dấu UKCA là bao nhiêu?

Điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố - ví dụ: các quy định áp dụng cho sản phẩm của bạn, số lượng sản phẩm bạn sản xuất và số lượng địa điểm sản xuất bạn hoạt động.

Dấu CE sẽ ngừng được công nhận trên tất cả các sản phẩm ở Vương quốc Anh từ ngày 1 tháng 1 năm 2022?

Không, các mốc thời gian khác nhau đối với một số sản phẩm, chẳng hạn như thiết bị y tế, được cấp lâu hơn một chút, tuy nhiên đối với hầu hết các sản phẩm, dấu CE chỉ được chấp nhận cho đến cuối năm 2021.

Với tư cách là Cơ quan được phê duyệt, BSI có thể làm việc với các tổ chức về các quy trình đánh giá sự phù hợp bắt buộc sẽ cho phép họ mang dấu UKCA cho các sản phẩm sau:

 • Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
 • Thiết bị sử dụng khí đốt
 • Thiết bị áp suất
 • Thiết bị áp suất
 • Thang máy được đệ trình theo Chỉ thị thang máy
 • Thiết bị hàng hải
 • Dụng cụ đo lường
 • Thiết bị vô tuyến điện
 • Sản phẩm xây dựng được đệ trình theo Quy định về sản phẩm xây dựng (CPR)