Tổng quan về công ty BSI

BSI (Viện tiêu chuẩn Anh Quốc) là công ty kinh doanh tiêu chuẩn trang bị cho các doanh nghiệp với các giải pháp cần thiết để biến các chuẩn mực thực hành thành thói quen của sự hoàn hảo. Bao gồm hơn 2.500 nhân viên - trong đó có 53% là bên ngoài Vương quốc Anh - BSI được dẫn dắt bởi Giám đốc điều hành Howard Kerr từ trụ sở chính tại London. BSI giúp khách hàng hướng đến kết quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro và tăng trưởng bền vững.

Được thành lập vào năm 1901, BSI là hình thức tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên trên thế giới và hơn một thế kỷ sau đó được công nhận trên toàn cầu là nhà vô địch chuẩn mực thực hành. BSI chịu trách nhiệm về nguồn gốc nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý thông dụng nhất trên thế giới và xuất bản hơn 2.500 tiêu chuẩn hàng năm. Các tiêu chuẩn này giải quyết các vấn đề bức xúc nhất trong ngày hôm nay từ thanh toán rõ ràng để quản lý năng lượng và tiếp cận người khuyết tật đến công nghệ nano; mở rộng ra các ngành bao gồm hàng không, xây dựng, năng lượng, kỹ thuật, tài chính, y tế, CNTT và bán lẻ. 

Tiêu chuẩn BSI được củng cố bằng cách tiếp cận hợp tác và phương pháp cải tiến nghiêm ngặt trong nhiều thập kỷ; làm việc với các chuyên gia ngành công nghiệp, các cơ quan chính phủ, các hiệp hội thương mại, các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và người tiêu dùng để phát triển các tiêu chuẩn cho sự hoàn hảo.

BSI làm việc với hơn 65.000 khách hàng tại 150 quốc gia trên toàn thế giới để giúp họ chấp nhận và nuôi dưỡng những thói quen thực hành tốt nhất. Khách hàng được đào tạo và cung cấp hướng dẫn thực tế để thực hiện cùng với một bộ công cụ tuân thủ. Hơn nữa, để đảm bảo họ nhận được dịch vụ tốt nhất, BSI cũng được đánh giá một cách độc lập và được công nhận trên toàn cầu bởi ANAB (Ban Kiểm định Quốc gia ANSI-ASQ) và hơn 26 cơ quan kiểm định khác trên toàn thế giới bao gồm UKAS (United Kingdom Accreditation Service). BSI cũng nổi tiếng với các nhãn hiệu sự hoàn hảo bao gồm cả người tiêu dùng công nhận Kitemark®, mà ngày nay đứng giữa các thương hiệu đáng tin cậy nhất Vương quốc Anh.

Ảnh hưởng BSI mang tính toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong các Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO). Là một trong những thành viên sáng lập, công ty đảm bảo rằng các tiêu chuẩn quốc tế phát triển hôm nay và nhu cầu xã hội và kinh doanh ngày mai, trong khi cung cấp những lợi ích thực sự cho một tổ chức và các bên liên quan của nó.



BSI đề xuất

Lời đề nghị BSI được xây dựng dựa vào việc mang lại sự hoàn hảo, và chính điều này được mang lại bởi những chuyên gia. Các dịch vụ cung cấp được liên kết đến các khách hàng bước cần phải thực hiện khi họ thấm nhuần những thói quen từ sự hoàn hảo trong tổ chức của họ.

  1. Hình dạng tiêu chuẩn – như hình thức Quy chuẩn quốc gia Anh, BSI phát triển các tiêu chuẩn để đáp ứng với các ngành công nghiệp cấp thiết và các vấn đề xã hội trong ngày.
  2. Xuất bản tiêu chuẩn - cho phép chia sẻ năng động và tích hợp nội dung các tiêu chuẩn kỹ thuật số.
  3. Luyện tập làm thế nào để nhận được nhiều nhất từ ​​các tiêu chuẩn - cung cấp cho các tổ chức với một sự hiểu biết toàn diện về làm thế nào để thực hiện và hoạt động tiêu chuẩn.
  4.  Kiểm tra và thử nghiệm - một khi khách hàng đã ghi vào trí nhớ việc sử dụng một tiêu chuẩn, BSI đánh giá tổ chức hoặc kiểm tra sản phẩm của mình để kiểm tra xem nó đáp ứng các tiêu chuẩn và tiếp tục thực hiện. 
  5. Cung cấp các công cụ để giữ cho các tiêu chuẩn - các công cụ và phần mềm tuân thủ thích hợp giúp cho khách hàng dễ dàng hơn khi hướng đến cải tiến thường xuyên và cung cấp những cải tiến lâu dài.