Điều khoản và điều kiện cho các khóa đào tạo

Thông báo quan trọng: Vui lòng đọc kỹ trước khi mua các khóa học đào tạo, truy cập hoặc tải bất kỳ tài liệu đào tạo nào từ trang web này.

Thông báo quan trọng: Vui lòng đọc kỹ trước khi mua các khóa đào tạo, truy cập hoặc tải bất kỳ tài liệu đào tạo nào từ website này.

Đây là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (người được cấp phép hoặc bạn) và [Công ty TNHH BSI Việt Nam 45 Võ Thị Sáu, phường Đa kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh] (bên cấp phép hoặc chúng tôi) cho những khóa học đào tạo BSI và tài liệu đào tạo bạn đã mua (“Khóa đào tạo” và “tài liệu tập huấn” tương ứng), bao gồm tài liệu in và tài liệu trực tuyến (Tài liệu)

Bằng cách bấm vào nút “mua hàng” trên trang sự kiện của bạn, bạn đồng ý với những điều khoản này sẽ ràng buộc bạn và (nếu bạn là nhà quản lý) nhân viên bạn. Nếu bạn không đồng ý những điều khoản này, chúng tôi sẽ không bán tài liệu đào tạo hay tài liệu tham khảo cho bạn và bạn không thể tiếp tục quá trình mua hàng ngay lúc này.

 

 1. SẢN PHẨM – MÔ TẢ

Chúng tôi mô tả các sản phẩm như sau:

 • Khóa huấn luyện có người hướng dẫn
 • Các đại biểu được yêu cầu tham dự tại một địa điểm mà một giảng viên thực hiện việc đào tạo
 •  Đào tạo trực tuyến
 • Người đại diện có thể mua một hoạt động đào tạo trực tuyến, truy cập và hoàn tất khóa học trực tuyến
 •  Học từ xa
 • Người đại diện có thể đặt các sản phẩm trực tuyến
 • Với việc học từ xa BSI sẽ gửi tài liệu học tập đến người đại diện sau khi hoàn tất việc thanh toán đầy đủ
 •  Học tập tổng hợp
 • Một khóa học được cung cấp bởi sự kết hợp tất cả các phương pháp học tập đã nêu, ví dụ ILT, trực tuyến và từ xa
 • Dịch vụ đào tạo trọn gói
 • Bất kỳ sự kết hợp nào từ các dịch vụ kể trên, trong một loạt các chương trình đào tạo đặc biệt được thiết kế cho những yêu cầu riêng biệt.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền thay đổi nội dung các khóa huấn luyện tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

 

2.THE SALE/ BÁN

Việc mua các khóa đào tạo và tài liệu đào tạo được đưa ra như sau:

 •  Giá đặt ra cho sản phẩm liên quan trên website chúng tôi; và
 • Việc mua các khóa đào tạo và tài liệu đào tạo bao gồm việc cấp độc quyền, không được phép chuyển nhượng để sử dụng tài liệu đào tạo và tài liệu tham khảo trong điều khoản giấy phép được quy định trong điều khoản sau.

Phương thức giao hàng cho khóa đào tạo: khi việc đăng ký cho một khóa đào tạo được xử lý thành công, bạn sẽ nhận được email thông báo chỗ ngồi, tên khóa học, thời gian khóa học và địa điểm giao hàng.

3. VIỆC CẤP PHÉP

Bạn có thể:

 • [NẾU BẠN LÀ MỘT KHÁCH HÀNG ILT] nhận và sở hữu các tài liệu đào tạo kết hợp với các khóa đào tạo có liên quan đã mua và sử dụng những tài liệu tập huấn đó cùng với việc tham dự các khóa học, cũng như sử dụng như một bản ghi thông tin cho điều khoản giấy phép được cấp này mà chỉ có người đại diện khóa đào tạo có liên quan ILT mới có thể sử dụng chúng.
 • [NẾU BẠN LÀ MỘT KHÁCH HÀNG HỌC TRỰC TUYẾN] tải về và sử dụng tài liệu cho mục đích hoàn thành chỉ các khóa học trực tuyến có liên quan (theo thỏa thuận giữa các bên):
 • Trên một CPU nếu giấy phép là giấy phép 1 người dùng hoặc phần mềm cho một người dùng.
 • Nếu giấy phép là nhiều người dùng hoặc giấy phép hệ thống, bởi một số người dùng cùng thời điểm được đồng ý giữa tôi và bạn.
 • [NẾU BẠN LÀ MỘT KHÁCH HÀNG HỌC TỪ XA] nhận và sở hữu các tài liệu đào tạo kết hợp với các khóa đào tạo có liên quan đã mua và sử dụng những tài liệu tập huấn đó cùng với việc tham dự các khóa học, cũng như sử dụng như một bản ghi thông tin cho điều khoản giấy phép được cấp này mà chỉ có người đại diện khóa đào tạo từ xa có liên quan mới có thể sử dụng chúng.
 • [NẾU BẠN LÀ KHÁCH HÀNG KHÓA HỌC TỔNG HỢP] có những quyền thích đáng giống như ba loại hình nêu trên.
 • [NẾU BẠN MUA DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỌN GÓI] sử dụng tất cả những quyền chung có liên quan đến khóa đào tạo được thiết kế đặc biệt theo nhu cầu của bạn, cộng với một giấy phép sử dụng tài liệu, phạm vi mà chúng tôi đã đồng ý với bạn khi cung cấp dịch vụ trọn gói.

4. NHIỆM VỤ NGƯỜI DÙNG

Ngoại trừ những quy định rõ ràng trong giấy phép bạn phải thực hiện (và bạn phải đảm nhận phổ biến cho những nhân viên hoặc người đại diện khác tham gia vào khóa đào tạo trên danh nghĩa của bạn hoặc trên tài khoản bạn cũng phải thực hiện):

 • Không được sao chép tài liệu học tập hoặc tài liệu tham khảo trừ khi việc sao chép là tình cờ hoặc cần thiết cho mục đích hoàn thành khóa học có liên quan;
 • Không được thuê, cho thuê, cấp giấy phép bổ sung, cho vay, dịch, hợp nhất, điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi tài liệu đào tạo hoặc tài liệu trên máy tính;
 • Không thay đổi, hoặc sửa đổi, toàn bộ hay bất kỳ phần nào tài liệu đào tạo hoặc tài liệu trên máy tính, hoặc không cho phép tài liệu tập huấn hoặc bất kỳ phần nào tài liệu kết hợp hoặc trở thành thể hợp nhất với bất kỳ tài liệu nào khác;
 • Giám sát và kiểm soát việc sử dụng tài liệu tập huấn và tài liệu trên máy và đảm bảo rằng chúng được sử dụng bởi nhân viên bạn và đại diện phù hợp với các điều khoản trong giấy phép này;
 • Bao gồm các thông báo về bản quyền BSI trên toàn bộ và một phần bản sao bạn có thể lấy ra từ tài liệu tập huấn hoặc tài liệu trên máy;
 • Không cung cấp toàn bộ hoặc một phần tài liệu đào tạo hoặc tài liệu trên máy tính dưới mọi hình thức cho bất kỳ người nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản bên cấp phép.

5.THAY ĐỔI VÀ HỦY BỎ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Người đại diện đứng tên có thể chuyển đăng ký một khóa học của họ sang khóa học khác trong vòng 21 ngày làm việc trước khi khóa học chính thức bắt đầu. Một khi người đại diện đã chuyển không hoàn lại tiền thì có thể hủy một trong hai khóa học. Mỗi người chỉ được chuyển một lần.

Nếu bạn hủy bỏ khóa đào tạo: tất cả việc hủy bỏ phải được thực hiện không trễ hơn 25 ngày làm việc trước khi bắt đầu khóa học. Chúng tôi sẽ chỉ đồng ý việc hủy bỏ bằng văn bản. Nếu người đại diện không tham gia khóa học, hoặc việc hủy bỏ được thực hiện trong vòng 25 ngày làm việc trước khi khóa học bắt đầu, học phí cần được thanh toán đầy đủ.

Chính sách hoàn tiền: nếu việc hoàn trả được chấp nhận bởi bên cấp phép, nó sẽ chỉ được thực hiện thông qua chế độ thanh toán ban đầu. Không hoàn tiền đối với việc hủy các khóa đào tạo từ xa, đào tạo tổng hợp và đào tạo trực tuyến bất kể khi nào việc hủy bỏ được thông báo tới chúng tôi.

Nếu chúng tôi hủy khóa đào tạo, hoặc thay đổi nội dung khóa học: chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền hủy khóa học bất kỳ lúc nào, mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý bổ sung nào đối với bên cấp phép hoặc bất kỳ người đại diện nào. Trong tình huống đó, chúng tôi sẽ cung cấp ngày thay thế, hoàn trả toàn bộ học phí hoặc một khoản tín dụng.

6. BẢO MẬT 

6.1 Với bất kỳ tài liệu nào có xuất trình giấy phép trong suốt khóa đào tạo căn cứ theo chương trình giảng dạy khóa đào tạo đó (“Dự án”), bên cấp phép sẽ:

 1. Giữ bí mật toàn bộ bí quyết, bao gồm thông tin thương mại và tài chính, đó là việc bảo mật theo quy định, được tiết lộ bởi người được cấp phép với người cấp phép trong mỗi dự án;
 2. Không công bố các dự án mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản bên cấp phép, và
 3. Tiết lộ bí quyết, và bất kỳ thông tin mật nào trong dự án chỉ với những người cần thiết cho mục đích hoàn thành khóa học có liên quan và chỉ trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện đúng nghĩa vụ.

6.2. Bên cấp phép sẽ cung cấp những nghĩa vụ được quy định tại điều khoản 6.1 được quan sát bởi các nhân viên, cán bộ và các đại lý. 

6.3 Bên cấp phép sẽ thông báo cho bên được cấp phép ngay lập tức nếu nhận ra bất cứ sự tiết lộ nào trong sự vi phạm nghĩa vụ trong điều khoản 6. Theo yêu cầu bên được cấp phép, bên cấp phép sẽ tiến hành các bước cần thiết để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin thêm.

6.4 Các quy định điều khoản 6 sẽ không áp dụng cho:

 1. Bất kỳ dự án nào được yêu cầu tiết lộ thông tin cho bên thứ ba theo quy định chương trình giảng dạy khóa đào tạo được sản xuất ra và bên được cấp phép thừa nhận được yêu cầu này tại thời điểm giới thiệu dự án đến bên cấp phép.
 2. Bất kỳ thông tin nào trong phạm vi công cộng tại thời điểm giới thiệu dự án đến người cấp phép, hoặc sau đó đi vào miền công khai chứ không phải vi phạm vào điều khoản 6, hoặc
 3. Bất kỳ thông tin đã có trong sở hữu người cấp phép tại thời điểm giới thiệu dự án, khác với nghĩa vụ giữ bí mật; hoặc
 4. Bất kỳ thông tin thu được mà không cần nghĩa vụ giữ bí mật từ bên thứ ba mà không vi phạm tại điều khoản 6 này.

6.5 Các quy định khoản 6 này được coi là có hiệu lực từ ngày đầu tiên giới thiệu dự án tới người cấp phép và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày đó.

7.QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong các tài liệu đào tạo và tài liệu tham khảo tại bất kỳ đâu trên thế giới đều thuộc về nhà cung cấp đăng ký, rằng các quyền trong các tài liệu đào tạo và tài liệu tham khảo đều được cấp phép (không bán) cho bạn, và rằng bạn không có quyền, hoặc để những tài liệu tập huấn và tài liệu tham khảo khác với quyền sử dụng chúng theo đúng các điều khoản giấy phép này.

8.  TRÁCH NHIỆM BÊN CẤP PHÉP

Không có điều gì trong giấy phép này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm bên cấp phép bằng cách nào đó để gian lận, hoặc tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất, hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác đến mức độ mà nó có thể không bị loại trừ hoặc giới hạn như một vấn đề luật pháp.

Bên cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có liên quan, trong giấy phép hoặc bất kỳ hợp đồng thế chấp nào cho:

 • Việc mất thu nhập;
 • mất lợi nhuận kinh doanh hoặc hợp đồng;
 • gián đoạn kinh doanh;
 • mất việc sử dụng tiền và tiết kiệm dự kiến;
 • mất thông tin;
 • mất cơ hội, uy tín hoặc danh tiếng;
 • mất, hư hỏng hoặc sửa đổi dữ liệu; hoặc
 • bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào hoặc thiệt hại do hậu quả hoặc hư hỏng dù là phát sinh hay do sai lầm cá nhân (bao gồm cả sự sơ suất), vi phạm hợp đồng hay không
 • ngoại trừ những vấn đề do sự sơ suất bên cấp phép hay lỗi cố ý (của nhân viên và đại lý), bên cấp phép cũng không chịu trách nhiệm với bạn về bất cứ mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng nào với các ứng viên, tài sản ứng viên hay cơ sở của bạn cho bất cứ khóa học nào được thực hiện bởi bên cấp phép trên cơ sở của bạn. Bạn đồng ý đảm bảo cho bên cấp phép tránh khỏi tất cả chi phí hoặc thiệt hại phải gánh chịu do khiếu nại, yêu cầu, phù hợp, thủ tục tố tụng, thực thi, mất mát, phán đoán, thiệt hại, chi phí (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý hợp lý), chi phí, hình phạt hoặc tiền phạt hoặc những hành động chống lại bên cấp phép phát sinh từ hoặc liên quan đến bên thứ ba bất kỳ tác hại bị cáo buộc, mất mát hay thiệt hại gây ra cho một ứng viên, tài sản hoặc đến cơ sở của bạn mà khóa học đang diễn ra, do bất cứ nguyên nhân nào khác ngoài sự sơ suất bên cấp phép và lỗi cố ý (của nhân viên và đại lý).

Tùy thuộc vào những gì cung cấp ở trên, trách nhiệm tổng hợp tối đa người cấp phép dưới hoặc có liên quan đến giấy phép này, hoặc bất cứ hợp đồng thế chấp nào, cho dù trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất) hoặc mặt khác, sẽ bị giới hạn đến một số tiền tương đương 500 Bảng Anh.

Trách nhiệm bên cấp phép cho hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bên thứ ba sẽ bị giới hạn cho những vi phạm về quyền đang tồn tại ở VN.

Những điều khoản đặt ra các mức độ đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm người cấp phép đối với việc cung cấp các khóa đào tạo, tài liệu tập huấn và tài liệu trên máy. Đặc biệt, không có điều kiện, bảo đảm, đại diện hoặc các điều khoản khác, rõ ràng hay ngụ ý, mà ràng buộc bên cấp phép trừ khi được nêu cụ thể trong Giấy phép này.

9. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Việc thanh toán chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ tín dụng được phép tại thời điểm giao dịch trên trang web chúng tôi, hoặc theo hóa đơn. Biên lai thanh toán được cung cấp dưới dạng điện tử.

Chúng tôi có các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng trang web

chúng tôi là một trang web an toàn. Xin vui lòng xem các điều khoản và điều kiện sử dụng website chúng tôi liên quan đến truy cập vào và sử dụng các dữ liệu trên đó. Chúng tôi thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin do bạn cung cấp cho các mục đích thanh toán sẽ được giữ an toàn.

Hoá đơn điều khoản thanh toán là 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn hoặc ít nhất là 10 ngày làm việc trước khi bắt đầu khóa học, bất cứ cái nào sớm hơn.

Nếu bất kỳ thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi chứng minh là không chính xác, mà đã dẫn đến kết quả chúng tôi không tính phí chính xác cho khóa học bạn đang mua, chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh lệ phí (lên hoặc xuống) để nó là lệ phí chính xác cho trường hợp của bạn.

10. KẾT THÚC

Bên cấp phép có thể chấm dứt Giấy phép này ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản cho bạn nếu

 • Bạn không cam kết thực hiện hoặc vi phạm nhiều lần các điều khoản Giấy phép này mà bạn không khắc phục (nếu có thể khắc phục được) trong vòng 14 ngày sau khi dịch vụ thông báo bằng văn bản yêu cầu bạn phải làm như vậy; hoặc
 • Một bản kiến ​​nghị cho thủ tục phá sản được thực hiện đối với bạn đã được trình lên tòa án; hoặc
 • Bên được cấp phép (mà là một công ty) bị vỡ nợ hoặc không có khả năng trả nợ, đi vào thanh lý, dù tự nguyện hay bắt buộc (trừ vì lý do hợp nhất hoặc tái tạo không gian dối), thông qua nghị quyết giải thể, có một người nhận hoặc giám đốc điều hành, ủy thác, thanh lý hoặc nhân viên tương tự bổ nhiệm đối với toàn bộ hay một phần tài sản của mình, bố cục hoặc sắp xếp lại với chủ nợ hoặc mất hoặc bị bất kỳ hành động tương tự như hậu quả nợ nần, không trả được nợ.

Khi chấm dứt vì lý do bất kỳ:     

 •  Tất cả các quyền được cấp cho bạn dưới Giấy phép này sẽ chấm dứt;
 • Bạn phải chấm dứt tất cả các hoạt động uỷ quyền Giấy phép này;
 • Bạn phải trả ngay cho bên cấp phép một số tiền theo Giấy phép này; và
 • Bạn phải ngay lập tức xóa hoặc gỡ bỏ các tài liệu đào tạo hoặc tài liệu từ tất cả các thiết bị máy tính bạn sở hữu, và ngay lập tức tiêu diệt hoặc trả về bên cấp phép (tùy theo lựa chọn người cấp phép) tất cả các bản sao các tài liệu tập huấn và tài liệu bạn sở hữu sau đó, tạm giữ, kiểm soát và, trong trường hợp phá hoại, xác nhận với bên cấp phép rằng bạn đã làm như vậy.

 

11. CHUYỂN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Giấy phép này ràng buộc bạn và chúng tôi, và về người thụ hưởng tương ứng và việc bổ nhiệm chúng tôi.

Bạn không có quyền chuyển nhượng, bổ nhiệm, thu phí hoặc vứt bỏ Giấy phép này, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ phát sinh theo đó mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản chúng tôi.

Chúng tôi có thể chuyển giao, chuyển nhượng, thu phí, hợp đồng phụ hoặc vứt bỏ Giấy phép này, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ phát sinh theo đó của chúng tôi, bất cứ lúc nào trong thời hạn Giấy phép.

12. SỰ VIỆC NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ là nguyên nhân bị gây ra bởi các sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi (sự việc bất khả kháng).

Một sự kiện bất khả kháng bao gồm bất kỳ hành động, sự kiện, không xảy ra, bỏ sót hoặc tai nạn ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Kết quả hoạt động chúng tôi được coi là bị tạm hoãn trong thời gian đó các sự kiện bất khả kháng vẫn tiếp tục, và chúng tôi sẽ có thêm thời gian thực hiện trong suốt thời kỳ đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để kết thúc sự việc bất khả kháng hoặc tìm một giải pháp mà theo đó nghĩa vụ chúng tôi có thể được thực hiện bất chấp sự việc bất khả kháng.

13.  MIỄN TRỪ

Nếu chúng tôi thất bại, bất cứ lúc nào trong thời hạn Giấy phép này, không thể đòi hỏi thực hiện chặt chẽ bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn, hoặc nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp mà chúng tôi có quyền, điều này sẽ không được coi là sự khước từ quyền hoặc biện pháp như vậy và sẽ không làm việc tuân thủ các nghĩa vụ như vậy.

Chúng tôi có miễn trừ về bất kỳ thiếu sót nào sẽ không được coi là sự miễn trừ cho thiếu sót tiếp theo.

Không có việc miễn bởi chúng tôi về bất kỳ điều khoản và điều kiện có hiệu lực trừ khi nó được quy định rõ ràng là một sự từ bỏ và thông báo cho bạn bằng văn bản.

14. TỔNG QUAN

Bất kỳ thông báo yêu cầu hoặc cho phép được đưa ra bởi một trong hai bên khác theo các điều khoản phải bằng văn bản.

Nếu bất kỳ điều nào các điều khoản được đưa ra bởi cơ quan có thẩm quyền cho là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần hiệu lực các quy định khác trong các điều khoản và phần còn lại điều khoản trong câu hỏi sẽ không bị ảnh hưởng.

[Các điều khoản được điều chỉnh bởi luật pháp Vương Quốc Anh và các bên gửi tới thẩm quyền độc quyền các tòa án tại Việt Nam.]

15. NHỮNG QUY ĐỊNH BÁN HÀNG TỪ XA

Các điều khoản Quy chế 13(1) Quy định bảo vệ khách hàng 2000 sẽ áp dụng khi mua hàng theo đúng các điều khoản quy định đối với khách hàng là người mua (là người mua các ấn phẩm ngoài khóa học doanh nghiệp) do đó sẽ không thể hủy hợp đồng theo quy chế 10 Quy định một khi người mua có được sự đồng ý bên bán thể hiện trong hợp đồng bắt đầu có hiệu lực khi tải ấn phẩm về.

16.CAM KẾT TOÀN BỘ

Các điều khoản và bất kỳ tài liệu đề cập một cách rõ ràng đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến việc mua các khóa đào tạo, tài liệu tập huấn và tài liệu trên máy tính và thay thế mọi thoả thuận trước, hiểu biết hoặc hợp đồng giữa chúng tôi, dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Mỗi chúng ta đều thừa nhận rằng, trong khi nhập vào các điều khoản, không ai trong chúng ta đã dựa vào bất kỳ đại diện, sự đảm nhận hoặc lời hứa nào được đưa ra bởi người khác hoặc được ngụ ý bất cứ điều gì nói hoặc viết bằng văn bản trong các cuộc đàm phán giữa chúng tôi trước khi bước vào những điều khoản này, trừ trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản và điều kiện.

Không ai trong chúng ta phải có biện pháp khắc phục đối với bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào từ người khác, cho dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, trước ngày ký kết những điều khoản này (trừ khi tuyên bố không đúng sự thật như vậy đã được thực hiện gian lận), và khắc phục duy nhất từ bên kia sẽ bị vi phạm hợp đồng theo quy định tại các điều khoản và điều kiện.

17. QUYỀN THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÊN CẤP PHÉP

Chúng tôi có quyền sửa đổi và bổ sung những điều khoản và điều kiện này bất cứ khi nào.

Tháng 3 – 2014