Giải thưởng Kinh doanh hãng hàng không Trung Quốc

Giải thưởng Cống hiến liên tục 2012

/globalassets/Global/about-bsi/awards-and-recognition/China-Business-Award-logo-120x90.jpg

Hệ thống giải thưởng Kinh doanh hãng Hàng không quốc gia Trung Quốc Cathay Pacific ghi nhận, trao thưởng thành công và thúc đẩy kinh doanh ở Vương quốc Anh và Ireland tại Hong Kong và Trung Quốc.

BSI đã dành giải thưởng Cống hiến liên tục năm 2012 cho những đầu tư bền vững, có đạo đức trong khu vực và những cống hiến liên tục tại Trung Quốc.

Nhà đánh giá đã bị ấn tượng bởi vai trò ảnh hưởng chúng tôi tại Trung Quốc, cho phép tổ chức cải tiến tính cạnh tranh, tăng độ tin cậy, đảm bảo an toàn, cải tiến sự ảnh hưởng, kiểm soát chất lượng, quản lý rủi ro và cải thiện hoạt động đánh giá doanh nghiệp. Những nhà đánh giá cũng chú trọng vào vai trò quan trọng mà chúng tôi đảm nhiệm trong việc tăng giá trị ngành công nghiệp Trung Quốc cùng với độ tin cậy và tính cạnh tranh toàn cầu.

Giải thưởng được giám sát bởi ban hội thẩm cố vấn bao gồm những đai diện từ Hiệp hội Thương mại và kinh tế Hong Kong (HKETO), Hội đồng Doanh nghiệp Trung Quốc Britain (CBBC), Hiệp hội Hong Kong, HSBC, Đầu tư và Thương mại Vương quốc Anh (UKTI) và tập đoàn Cathay Pacific