Về BSI

BSI là một công ty kinh doanh về các tiêu chuẩn qua đó giúp đỡ những tổ chức trên toàn thế giới biến sự hoàn hảo thành thói quen. Hơn một thế kỷ qua chúng tôi đã và đang thử thách những người bình thường và sự thỏa mãn để giúp khơi dậy sự vươt trội bị ẩn đi theo cách mà con người và sản phẩm làm việc. Điều đó có nghĩa chỉ ra cho doanh nghiệp thấy cách họ cải tiến hoạt động đánh giá như thế nào, cũng như giảm thiểu rủi ro và đạt được sự phát triển bền vững. Là một nhà dẫn đầu toàn cầu trong việc giúp đỡ các tổ chức cải tiến, những khách hàng của chúng tôi từ những thương hiệu hàng đầu cho đến những công ty địa phương nhỏ ở 150 nước trên thế giới.


Nhân sự của chúng tôi

Thế mạnh của chúng tôi được xây dựng trên kinh nghiệm, kỹ năng và sự nhiệt tình của giảng viên, đánh giá viên và nhà lãnh đạo kinh doanh cấp cao. Tất cả đều hiểu làm thế nào để biến sự hoàn hảo thành thói quen.

Khách hàng của chúng tôi

Với hơn 90.000 địa điểm tại 150 quốc gia, chúng tôi làm việc với hàng nghìn tổ chức, từ những thương hiệu thành công nhất và lớn nhất trên thế giới đến những doanh nghiệp địa phương nhỏ. Vui lòng đọc câu chuyện của họ và tìm hiểu xem bạn cũng có nhiều lợi ích như thế nào.


Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi có rất nhiều khách hàng khác nhau. Những khách hàng này bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ như ISO, các chuyên viên tư vấn bên ngoài, những khách hàng của chúng tôi và nhiều tổ chức khác

Những thành viên của chúng tôi

Chúng tôi cộng tác với 9.000 thành viên hội đồng, những người giúp chúng tôi định hình chuẩn thực hành tốt và những tiêu chuẩn. Những thành viên này có được lợi ích từ công việc này với sự cam kết để đạt được những tiêu chuẩn hoàn hảo.


Cơ quan Tiêu chuẩn Vương Quốc Anh

Chúng tôi với vai trò như Cơ quan Tiêu chuẩn Vương Quốc Anh đã được sư thông qua hội đồng tiêu chuẩn quốc tế. Bạn có thể tham gia bằng cách hỗ trợ phát triển những tiêu chuẩn liên quan đến ngành công nghiệp, đưa ra đánh giá cho những tiêu chuẩn dự thảo hoặc trở thành đại diện người tiêu dùng.

Sắc lệnh Hoàng gia Anh

Chúng tôi đã được trao tặng Sắc lệnh Hoàng gia Anh năm 1929. Danh hiệu đó công nhận những gì chúng tôi đã làm và tại sao chúng tôi lại làm điều đó- cho phép chúng tôi trở nên minh bạch về mục đích của mình.


Sự thống trị

Chúng tôi minh bạch về cách chúng tôi vận hành doanh nghiệp và tuân thủ thực hành tốt. Nhómcủa chúng tôi được thành lập bởi phần lớn là những giám đốc không chỉ quản lý, mà còn là những người có nhiều kinh nghiệm làm việc

Trách nhiệm đạo đức và xã hội

Toàn bộ mục đích của chúng tôi là để biến sự hoàn hảo thành thói quen cho những tổ chức trên toàn cầu- và thực hiện những mục tiêu đó rất nghiêm túc 

Thông tin tài chính

Nhìn qua những báo cáo hàng năm vừa qua chúng tôi xem tại sao doanh thu và lợi nhuận chúng tôi đang tăng lên và tăng như thế nào khi ngày càng nhiều hơn những tổ chức nhận ra được giá trị của việc cộng tác với chúng tôi.

Lịch sử

Chúng tôi thành lập vào thời điểm ra đời  những tiêu chuẩn và đã hỗ trợ để định hình tiêu chuẩn.


Sự công nhận của chúng tôi

Chúng tôi được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn được công nhận quốc tế và vận hành với dịch vụ và chất lượng tốt nhất. Chúng tôi được tín nhiệm bởi 20 cơ quan địa phương và quốc tế.