Về BSI

BSI là một công ty kinh doanh về các tiêu chuẩn qua đó giúp đỡ những tổ chức trên toàn thế giới biến sự hoàn hảo thành thói quen. Hơn một thế kỷ qua chúng tôi đã và đang thử thách những người bình thường và sự thỏa mãn để giúp khơi dậy sự vươt trội bị ẩn đi theo cách mà con người và sản phẩm làm việc. Điều đó có nghĩa chỉ ra cho doanh nghiệp thấy cách họ cải tiến hoạt động đánh giá như thế nào, cũng như giảm thiểu rủi ro và đạt được sự phát triển bền vững. Là một nhà dẫn đầu toàn cầu trong việc giúp đỡ các tổ chức cải tiến, những khách hàng của chúng tôi từ những thương hiệu hàng đầu cho đến những công ty địa phương nhỏ ở 150 nước trên thế giới.