การโอนการรับรองสู่ BSI

โอนการรับรองสู่สถาบันมาตรฐานอังกฤษได้อย่างไร

หากท่านมีอุปสรรคปัญหาในการรับรององค์กรของท่าน ท่านต้องการรับรองที่ดี ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยโอนการรับรองมาที่สถาบันมาตรฐานอังกฤษ เราเป็นผู้ให้การรับรองที่เขียนมาตรฐานมากกว่า 50000 มาตรฐานและบางมาตรฐานนั้นได้ปรับเป็นมาตรฐานสากลในวันนี้  และท่านจะร่วมไปกับองค์การผู้ให้การรับรอง ที่ครอบคลุมโซลูชั่นรวมจาก end-to-end สำหรับทุกสิ่งที่มาตรฐาน


ทำไมต้องโอนการรับรองมาที่ BSI ?

แรกที่สุด คุณสามารถที่จะแสดงเครื่องหมายรับรอง BSI, ที่ทรงคุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศด้วยความเป็นเลิศและการปฏิบัติที่ดีที่สุดและคุณจะต้องการที่จะส่งเสริมความจริงที่ว่า คุณกำลังได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลกสำหรับการจัดการ ระบบ  แต่ผลประโยชน์ที่ได้นั้นลึกมากไปกว่านั้น ท่านจะสามรรถขับเคลื่อนคุณค่าที่มากขึ้นจากการรับรองของคุณและและเริ่มต้นกระบวนการของการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเติบโต

เมื่อคุณได้ถ่ายโอนการรับรองมาที่ BSI, การตรวจประเมินของเราจะไม่มุ่งเน้นเพียงการรักษาระบบ แต่จะเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราจะให้ข้อเสนอนที่จะช่วยให้ธุรกิจการงานองคุณเติบโตและพัฒนา ด้วยมุมมองภายนอกกับคุณภาพระบบการจัดการที่มีอยู่ของคุณ ทำให้เราสามารถมองเห็นว่ามันทำงานได้ดีตามความจำเป็นหรือต้องปรับปรุงและมีโอกาสในการปรับปรุงที่มีอยู่ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน

ในเวลาเดียวกับการประเมินซ้ำ จะเป็นทำให้สามารถทำการทบทวนระบบคุณภาพการจัดการทั้งหมดของคุณทุกสามปี อาจมีสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อแต่เราจะดูแลสำหรับคุณ


ไม่ยากเลยในการโอนย้าย มาที่ BSI

การเปลี่ยนมาใช้ BSI เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

  1.  เพียงแค่พูดคุยกับทีมงานของเรา และเราจะอธิบายกระบวนการถ่ายโอนของเรา และช่วยให้คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของคุณ
  2. จากนั้นเราจะทบทวนใบรับรองปัจจุบันของคุณแล้วออกใบรับรอง BSI
  3. หกเดือนต่อมา เราจะดำเนินการตรวจประเมินติดตามเพื่อปิดใบรายงานปัญหาที่อาจคงค้าง จากผู้ตรวจประเมินรับรองก่อนหน้าของคุณ
  4. เริ่มต้นกระบวนการของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านรอบสามปีของการรับรองระบบซ้ำทุกหกเดือน – ทำการช่วย และท้าทายให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล