ทำไมต้องรับรองกับ BSI

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านไม่ได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมแต่ท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BSI Excellerator

ประโยชน์ของการรับรองของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

 • ช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนได้เสียว่าธุรกิจของคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ขั้นตอนการบรรลุและรักษาการรับรองจะช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมและการลดค่าใช้จ่ายที่ดีกว่า
 • การประเมินกระบวนการอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มความรับผิดชอบของพนักงานมุ่งมั่นและแรงจูงใจ
 • ขยายโอกาสทางการตลาดของคุณ
 • คุณจะได้รับรายงาน Excellerator ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา  

การจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพควรทำอย่างไร

 • การบริหารความเสี่ยงทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทางการเงินของคุณ 
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
 • ลดค่าใช้จ่าย 
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 • ปกป้องแบรนด์และชื่อเสียง
 • ขจัดอุปสรรคทางการค้า
 • นำความชัดเจนออกสู่ตลาด