Remote Audits

Remote audit

Immersive technology. Trusted expertise

การตรวจประเมินระยะไกล
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ความเชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้

Red Overlay
remote audit
remote audit
Red Overlay

ประโยชน์ของการตรวจประเมินระยะไกลกับ bsi.

  • ทำให้การตรวจสามรถกระทำได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
  • ประสานงาน จัดการการตรวจประเมินได้เร็วตามต้องการ
  • เตรียมพร้อมและฝึกฝนทีมงานของท่านให้พร้อมสำหรับเทคโนโลยีในการตรวจประเมินที่เป็นแนวโน้มของโลกยุคปัจจุบัน
  • ลดการเดินทาง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางทั้งท่านและเรา
  • เป็นวิธีการที่ยืดหยุ่น สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารที่หลายหลาย และสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีมือถือ
  • เข้าถึงเครือข่ายของผู้ตรวจประเมิน ทั่วโลกของเราได้ง่ายขึ้น
  • ประสานงานกับทีมของท่านได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ประสบการณ์การตรวจประเมินระยะไกลของเราจะมอบคำติชมและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม :

“การทำงานกับลูกค้าของฉัน RSK Fastenings เรามีการตรวจประเมินระยะไกลที่ยอดเยี่ยมกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) ฉันสามารถแสดงให้พวกเขาเห็นธุรกิจโดยรอบและได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าเงินมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จากการเข้าชมเว็บไซต์ ขอบคุณที่ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นมาก”

Emma Eastwood, Foremost Ltd, Professional Servicesการตรวจประเมินระยะไกลอาจได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับรอง นี่คือ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจประเมินระยะไกลจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) ของคุณ :

ขั้นตอนที่ 1: การวางแผน

เราจะทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้วิธีการตรวจประเมินที่ถูกต้องสำหรับคุณ เราจะอภิปรายถึงวิธีการที่นำเสนอ การพูดคุยเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของมาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของคุณ เพื่อทำให้มั่นใจว่าเราจะสามารถส่งมอบการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพให้กับคุณ
ทันทีที่วิธีการของเราได้รับการยืนยัน เราจะกำหนดวันและหัวหน้าทีมตรวจประเมิน ทีมตรวจประเมินของเราจะเริ่มต้นวางแผนตรวจประเมินอย่างละเอียดให้กับคุณ รวมไปถึงการยอมรับเกี่ยวกับเทคโนโลยี วิธีการตรวจประเมินที่ใช้ และการยืนยันแผนการตรวจประเมินขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 2: การดำเนินการตรวจประเมินระยะไกล

ดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อที่เพียงพอ (เช่น วิดีโอ, เสียง และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารระหว่างคุณและทีมตรวจประเมินจะเสถียร
ทันทีที่การเชื่อมต่อของคุณพร้อมใช้งานแล้ว หลักฐานการตรวจประเมินจะถูกรวบรวมผ่านทางการสัมภาษณ์ การทบทวนเอกสารและบันทึก (โดยแสดงผ่านทางหน้าจอ) และการสังเกตกระบวนการและการปฏิบัติงาน (โดยแสดงผ่านวิดีโอหากเป็นไปได้) หลักฐานทั้งหมดจะถุกทบทวนและรายงานเพื่อสนับสนุนผลของการตรวจประเมินและข้อสรุป – ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้การตรวจประเมินสำเร็จคือการใช้เทคโนโลยีระยะไกล

ขั้นตอนที่ 3: การรายงานการตรวจประเมิน

นอกเหนือจากรายงานการตรวจประเมินพื้นที่ (on-site audit report) แล้ว จะมีในส่วนรายงานการตรวจประเมินระยะไกลซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจประเมินระยะไกลที่ใช้และจะอธิบายถึงประสิทธิภาพของการตรวจประเมินในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้